Цени на PET / PE-HD

декември 2, 2014 от  
Публикувано в Акценти

   PET Regrind / Flakes                     PET Bales
Month/Year Average price Month/Year Average price
January 2014 0.53 €/kg January 2014 0.26 €/kg
February 2014 0.51 €/kg February 2014 0.24 €/kg
March 2014 0.51 €/kg March 2014 0.23 €/kg
April 2014 0.43 €/kg April 2014 0.25 €/kg
May 2014 0.47 €/kg May 2014 0.25 €/kg
June 2014 0.43 €/kg June 2014 0.21 €/kg
July 2014 0.41 €/kg July 2014 0.25 €/kg
August 2014 0.37 €/kg August 2014 0.27 €/kg
September 2014 0.36 €/kg September 2014 0.31 €/kg
October 2014 0.41 €/kg October 2014 0.26 €/kg
November 2014 0.39 €/kg November 2014 0.24 €/kg
December 2014 0.36 €/kg December 2014 0.28 €/kg
      PE-HD Regrind / Flakes PE-HD Pellets
January 2014 0.56 €/kg January 2014 0.91 €/kg
February 2014 0.57 €/kg February 2014 0.95 €/kg
March 2014 0.60 €/kg March 2014 0.94 €/kg
April 2014 0.58 €/kg April 2014 0.94 €/kg
May 2014 0.62 €/kg May 2014 0.94 €/kg
June 2014 0.61 €/kg June 2014 0.90 €/kg
July 2014 0.62 €/kg July 2014 0.92 €/kg
August 2014 0.63 €/kg August 2014 1.01 €/kg
September 2014 0.65 €/kg September 2014 0.97 €/kg
October 2014 0.65 €/kg October 2014 0.90 €/kg
November 2014 0.66 €/kg November 2014 0.89 €/kg
December 2014 0.66 €/kg December 2014 0.92 €/kg

Цените на PVC-H и PVC-W

септември 8, 2014 от  
Публикувано в Акценти

        PVC-h Regrind / Flakes       PVC-w Regrind / Flakes
January 2014 0.49 €/kg January 2014 0.37 €/kg
February 2014 0.49 €/kg February 2014 0.33 €/kg
March 2014 0.51 €/kg March 2014 0.40 €/kg
April 2014 0.51 €/kg April 2014 0.35 €/kg
May 2014 0.48 €/kg May 2014 0.36 €/kg
June 2014 0.47 €/kg June 2014 0.39 €/kg
July 2014 0.48 €/kg July 2014 0.38 €/kg
August 2014 0.44 €/kg August 2014 0.40 €/kg
September 2014 0.51 €/kg September 2014 0.48 €/kg