Цените на PVC-H и PVC-W

септември 8, 2014 от  
Публикувано в Акценти

        PVC-h Regrind / Flakes       PVC-w Regrind / Flakes
January 2014 0.49 €/kg January 2014 0.37 €/kg
February 2014 0.49 €/kg February 2014 0.33 €/kg
March 2014 0.51 €/kg March 2014 0.40 €/kg
April 2014 0.51 €/kg April 2014 0.35 €/kg
May 2014 0.48 €/kg May 2014 0.36 €/kg
June 2014 0.47 €/kg June 2014 0.39 €/kg
July 2014 0.48 €/kg July 2014 0.38 €/kg
August 2014 0.44 €/kg August 2014 0.40 €/kg
September 2014 0.51 €/kg September 2014 0.48 €/kg

Графики / Balles,Regrind/Flakes,Pellets

април 15, 2013 от  
Публикувано в Новини

 

Styrenic-Plastics

Commodities – Balles

PET

PE-LD

PP

Commodities – Regrind/Flakes

 

PET

PE-HD

PE-LD

PP

 

PS

PVC-h

PVC-w

Commodities – Pellets

 

PE-HD

PE-LD

PP

PS