“Екопак” срещу обратното изкупуване на пластмасовите бутилки от магазините

май 27, 2015 от  
Публикувано в Новини

bottlesДва процента от приходите на организациите по оползотворяване на отпадъците ще трябва да отиват в екоминистерството и ще бъдат използвани за последващ одит върху самите организации. Това може да бъде разписано в промените в Закона за отпадъците, съобщи изпълнителният директор на “Екопак” Тодор Бургуджиев по време на прескоференция, на която организацията представи изпълнението на целите си за рециклиране.

Информацията за бъдещите законови промени обаче е неофициална, тъй като от министерството все още не коментират какви текстове са предвидени за внасяне в парламента през юни.
В същото време от организацията изказаха притеснение и спрямо идеята да се въведе депозитна система за еднократна употреба на опаковките, т.е. гражданите да могат да връщат пластмасовите бутилки например в специални машини и срещу това да получават безплатно новите бутилки при пазаруване.
Трета система
По думите на Бургуджиев от 10 години има система за събиране на опаковките, действа и паралелна такава на клошарите и това би била трета паралелна система. Ефектът от въвеждането й най-вероятно ще е негативен за производителите, които ще трябва да инвестират в промени в опаковките, които трябва да са със специални баркодове. Но също и за потребителите, които и към момента субсидират другите две с таксите, които плащат, смятат от организацията.
Организациите по оползотворяване на опаковки смятат, че това ще има негативен ефект върху бизнеса им, тъй като приходите от предадената за рециклиране пластмаса субсидират по-икономически неефективните за събиране опаковки.

10 години едно и също
От години проблемите пред организациите остават непроменени. Това са липсата на контрол от страна на министерството на околната среда и от страна на общините. Липсата на стимули за гражданите да изхвърлят разделно, тъй като такса смет се плаща на база данъчна оценка, а не на база количество на отпадъците. Съществуването на около 300 пункта за вторични суровини в София и 3000 общо за страната способства бизнеса с изпразването на контейнерите със суровини от клошарите. По думите на Бургуджиев едва 7% от събраното в контейнерите става за рециклиране. Отделно организацията ще преосмисли и проекта си в Горубляне, където преди една година разположи безплатни контейнери за домакинствата, които са около 2000. От тях само 300 са се възползвали от безплатните контейнери, а от тях едва 80-90 изнасят контейнерите за събиране от организацията в посочените дни и час.

Сан Франциско(САЩ) забрани пластмасовите бутилки

април 1, 2015 от  
Публикувано в Акценти

4Сан Франциско стана първия голям град в Северна Америка, който  забрани тотално  продажбата на пластмасови бутилки.

Решението е взето след обстойно изследване на инфраструктурата за питейна вода до продажбата на вода в пластмасови бутилки по време на обществени събития на закрито и на открито.

През следващите 4 години забраната ще обхване абсолютно всички бизнеси и събития, свързани с продажбата на пластмасови бутилки , а за нарушаване на забраната се предвижда глоба от  1000 долара.

Изследването и приемането на решението е отнело 9 месеца  и е гласувано успешно , въпреки възраженията на бизнеса свързан с производството на пластмасовите бутилки , който в САЩ е на стойност  около 60 млрд.долара .

Първият град в Америка , който наложи забрана за пластмасовите бутилки беше Конкорд, Масачузетс през 2012 година.Подобна забрана има и в още 14 национални парка , както и няколко университета.

Рециклиране на PET-материал

март 19, 2014 от  
Публикувано в Акценти

botРециклирания РЕТ(полиетилен терефталат) е желан(търсен) вторичен ресурс.Той може да се рециклира напълно и може да се използва за производство на нови изделия в много области на индустрията като опаковки за детергенти(миещи в-ва),козметика,висококачествени килими,фолии,резервни части за автомобили,пълнеж за възглавници и тъкани.Многостранните му приложения в много индустрии го правят незаменим.

Процеса на рециклиране:

- Събиране – къде започва:

При изобилието от бутилки,мощности за рециклиране и потенциални крайни потребители,ключа за успешно рециклиране на РЕТ е у потребителите в целия свят.Само при тях може да бъде определен вида на пластмасата на бутилките(да се извърши идентифициране на полимера след употреба на изделието) и да се започне процеса на събиране.

Бутилките от РЕТ се идентифицират(разпознават) чрез идентификационен код,гравиран отстрани на дъното.В САЩ тези бутилки обикновено са прозрачни и безцветни или прозрачни(транспарентни) зелени имат идентификационен код „1″ и символ „РЕТЕ“.

В САЩ повече от 7000 общини осъществяват програми за събиране,като на потребителите се осигуряват контейнери за събиране и разделяне(сортиране) на стъкло,метал и пластмасови бутилки.В някои райони контейнерите се поставят на подходящи места и събраните малки количества се отнасят до там.Координаторите на рециклирането имат изискване капачките да са отстранени и бутилките да са измити(изплакнати) преди да бъдат поставени в контейнера за събиране.

Доказано е,че смесените системи са най-ефективни.При този метод потребителя(на отпадъка) поставя контейнерите с различните видове рециклируеми отпадъци в едно превозно средство и ги транспортира до Центъра за рециклиране.Там контейнерите се разпределят по видове отпадъци и се подготвят за продажба на съответните фирми(предприятия),занимаващи се с рециклиране.

За да е успешна една програма за събиране,потребителите трябва да са обучени и мотивирани, така че идентифицирането и събирането на различните видове отпадъци да се превърне в рутинна дейност.Повечето потребители разпознават лесно бутилките за безалкохолни напитки от РЕТ.Впрочем,използването на РЕТ бързо нараства и в други области като бутилки за вода,напитки,използвани при спорт,хранителни продукти,алкохолни напитки,домакински продукти и козметика.Съответно става жизнено важно потребителите да разбират и използват кодовете за идентифициране с оглед правилно сортиране на рециклируемите бутилки.Задължително е да има образователни(информационни) програми,за да бъдат потребителите правилно информирани и мотивирани.

Усилията за информиране(подготовка) на потребителите са ключов фактор за добро стопанисване и няколко организации(става дума за САЩ) в т.ч. NAPCOR,PETCORE,APREPET и PLASTIVIDA  са достигнали ниво да посрещнат това предизвикателство.Тези организации имат на разположение образователни(информационни) материали за разпространение в обществото.

- Почистване и разделяне(сепариране):

След като се съберат,контейнерите се насочват към местата за рециклиране,където преминават през мелници и се смилат до люспи(мленки).След това люспите преминават през сортиране и почистване като се отстраняват всички чужди частици като хартия,метал и пластмаси,различни от основната,която се рециклира.

След като е почистен съобразно с изискванията на пазара,рециклирания РЕТ се продава на производители,които го превръщат в различни полезни продукти като влакна за килими,ленти(вероятно се имат предвид тъкани ленти,които са с много висока якост),смеси за леене под налягане(има съобщения за смес от РЕТ и полиетилен за производство нпр. на палети) и бутилки за нехранителни стоки.

- Мощности за рециклиране:

В момента  действат около 36 компании,занимаващи се с рециклиране.Две трети от тях са в Северна Америка.

Тези предприятия имат технология за почистване и разделяне за преработка на употребените бутилки до мленки(люспи) за продажба на крайни потребители.Общия им капацитет е около 436 хил.тона при трисменна работа.Това е доказателство,че има наличен  капацитет,за да се отговори на нарастващото търсене на рециклиран РЕТ.

Производителя на рециклиран материал е жизнено важна връзка между събирането и крайните потребители,ползващи рециклиран РЕТ.Индустриалните асоциации също отреждат важна роля на връзката между общностите събиращи отпадък и пазара(пласмента) на рециклиран материал.

Използване на рециклирания РЕТ:

Около 3/4 от рециклирания РЕТ се използва за производство на изделия от рода на влакна за килими,ленти,облекло и геотекстил.Голяма част от останалото се екструдира до листове,предназначени за термоформоване(вакуумно формоване и др. технологии),ориентирани раздувни изделия за не-хранителни приложения или  се преработва  в смеси,предназначени за леене под налягане.

Химическия процес,по който се произвежда РЕТ, може да се върне в обратна посока(т.н деполимеризация).Към момента има два метода за деполимеризация с търговско значение – метанолиза и гликолиза.При тези процеси почистените мленки се подлагат на химична реакция(обработка)която ги превръща или в мономер или в първоначалната изходна суровина(от която е бил произведен мономера,който след това се полимеризира до РЕТ).Тези материали след това могат да се пречистят и последователно да се възстановят до „нов“ РЕТ за приложения при контакт с храни.

В някои страни рециклирания РЕТ се използва за опаковка на храни и напитки като се включва във вътрешния слой на трислоен „сандвич“ или като се подлага на специален процес на пречистване.

Изгаряне на РЕТ за производство на енергия:

Много общини  изпращат отпадъка в предприятия за изгаряне,като по този начин намаляват количеството на отпадъка,депозиран на сметища с до 90%.Както се каза по-рано,изгарянето за производство на енергия е около 17% от общото количество твърд отпадък,образуван в САЩ.

В Европа това количество е 30%,но в Швейцария то е 80%.Пластмасите отделят при изгаряне повече енергия в сравнение с другите материали в състава на отпадъците.

Депозиране на бутилките от РЕТ на сметища:

Въпреки че се рециклират все по-големи количества бутилки от РЕТ,а други се изгарят,някои неизбежно се оказват на сметищата.Какво се случва с тях?Всъщност нищо.Те съдържат не-отровни съставки,които могат да попаднат в подземните водоизточници,но не и да се разградят химически.Разкопки,проведени от професора по археология д-р William Rathje показват, че много от съдържащото се в сметищата,в т.ч. някои храни и хартия остават практически  непроменени в продължение на десетилетия.

Тъй като в съвременните сметища се разгражда само малка част от материалите,някои от тях фактически са хранилища за твърди отпадъци.Следователно сметищата просто се пълнят,с малко или никакво разграждане на депозираните материали.Обнадежващото е,че все по-малко бутилки ще отиват на сметищата.Тези,които попадат там,ще се натрошават до малки размери,като това,че са химически инертни,няма да оказва негативно влияние на състоянието на почвата.

24 500 химикала в пластмасовата бутилка

декември 27, 2013 от  
Публикувано в Новини

bot

Според изследвания водата в пластмасова бутилка има над 24 500 химикала, пише в публикация в сп. PLoS One.

Германски изследователи са открили близо 25 000 химикала в една пластмасова бутилка с вода, някои от които действат като мощни медикаменти в тялото ни.

Авторите на изследването са купили 18 различни проби вода в пластмасова бутилка от търговската мрежа във Франция, Италия и Германия. Използвайки различни методи за химичен анализ, те тествали водата от бутилките за нейната способност да взаимодейства в организма с рецепторите на естроген и андроген (тестостерон и друг мъжки репродуктивен хормон).

Изследователите сравнили данните с тези при пиене на чешмяна вода и резултатите били зашеметяващи.

По-голямата част от тестваните бутилирани води въздействали на хормонални рецептори, като в някой от случаите въздействието на андрогена било като при прием на лекарството Flutamide, което обикновено се предписва на хора, страдащи от рак на простатата.

Чешмяната вода не прeдизвиква никаква допълнителна естрогенна или андрогенна активност.

За втората част на изследването, учените изследвали кои химични вещества в пластмасова бутилка вода причиняват репродуктивни хормонални смущения. Те са използвали друга форма на химически анализ и открили, че водата в пластмасова бутилка съдържала 24 520 различни химикали. Хормонално най-активни били класове химични вещества, наречени малеати и фумарати, които се използват за производството на формата на пластмасови смоли, съдържащи се в пластмасовите бутилки за вода.

Самото присъствие на тези химични вещества не означава, че консумацията на вода от пластмасова бутилка ще доведе до сериозни дълготрайни проблеми, но това е обезпокоително.

Хормонално активните химикали, обикновено причиняващи ендокринни смущения, са известни с нарушения на репродуктивното развитието на децата, но повече изследвания установяват, че те могат да предизвикат сърдечно-съдови заболявания, диабет и безплодие сред възрастните.

Брус Блумберг, фармацевт от Университета на Калифорния – Ървайн , казва пред Британското кралско общество на химиците, че “е малко рано да се правят каквито и да било сериозни изводи за това дали са пагубни тези химикали за човешкото здраве”, но добавя: “Сигурно е, че те не са от полза”.

Съветът е водата да се съхранява в стъклена бутилка или манерка от неръждаема стомана.

Пожар в склад за пластмасови бутилки

юни 19, 2013 от  
Публикувано в Новини

5eb9f1c8b709fdeb077bb70bb11ec126

Пожар е избухнал миналата нощ в склад за пластмасови бутилки в село Бенковски. Това съобщават от областната противопожарна служба. Сигналът за случилото се е бил получен в 03.28 часа. Унищожени са 10 000 бутилки. Причините за пожара са в процес на установяване.

Складово помещение, трактор, ъглошлайф, 0.5 дка лозе, 16 овошки и 50 метра капково напояване бяха изпепелени при пожар вчера вземеделски имот в Стамболийски. Няма пострадали при инцидента. Причините за случилото се са в процес на установяване

Полиетилен с висока плътност HDPE или PEHD

март 8, 2013 от  
Публикувано в Новини

Полиетилен с висока плътност (HDPE) или полиетилен с висока плътност (PEHD) е полиетилен (термопластичен)  . Известен с голямата си сила за  плътност , HDPE често се използва в производството на пластмасови бутилки , устойчиви на корозия тръбопроводи.

Еквивалент е на 1,75 кг на петрол (в енергия и суровини) за един килограм HDPE.

HDPE  се рециклира и има цифрата “2″ като символ на неговото рециклиране .

hdpe

През 2007 г. на световния пазар HDPE достигна обем от повече от 30 милиона тона.

HDPE е известен с голямата си сила в  плътност . Масата на  плътността от полиетилен с висока плътност може да варира от 0,93 до 0,97 г / см 3. Въпреки ,че плътността на HDPE е само незначително по-висока от тази на “ниския” полиетилен , HDPE  има малко разклонения , което му придава силни междумолекулните сили и якост на опън от LDPE. Разликата в сила превишава разликата в плътността, HDPE има по-висока специфична якост .  Също така могат да издържат на малко по-високи температури (120 ° C / 248 ° F за кратки периоди от време, 110 ° C / 230 ° F непрекъснато). Полиетилените с висока плътност, за разлика от полипропилен , не могат да издържат обикновено се изискват автоклав условия. Липсата на разклоняване се осигурява чрез подходящ избор на катализатор(например, катализаторите на Циглер-Ната ) и условия за реакция . HDPE съдържа химични елементи въглерод и водород .

HDPE е устойчив на много различни разтворители и има голямо разнообразие от приложения, включително:

 • Балистични плочи
 • Бутилка /капачки
 • Химически устойчиви тръбопроводни системи
 • Коаксиален кабел вътрешен изолатор
 • Контейнери за съхранение на храните
 • Резервоарите за гориво за превозни средства
 • Корозионна защита на стоманени тръбопроводи
 • Ел. и ВиК кутии
 •  Инфрачервени лещи
 • Сгъваеми столове и маси
 • Геомембрани за хидравлични приложения
 • Геотермални системи за пренос на топлина –  тръбопроводи
 • Топлоустойчиви фойерверки
 • Твърди шапки
 • “Хавайски” обръчите
 • Разпределителни системи на природен газ за тръби
 • Найлоновите торбички
 • Пластмасови бутилки , подходящи както за рециклиране или повторно използване
 • Пластмасови “дървен” материал
 • Пластичната хирургия (скелетна и лицева реконструкция) 
 • Бариери
 • Навеси за съхранение
 • Водопроводи за битово водоснабдяване и селскостопански процеси
 • Дърво и пластмаса –  композитни материали (използване на рециклирани полимери )

 

HDPE е предпочитан от пиротехническата търговия за  разтвори в стомана или PVC тръби, които са по-издръжливи и по-безопасни. HDPE има тенденция да се откъснете при износване и неизправност, вместо да, се раздроби и да стане шрапнел както  други материали.