Цени на PET / PE-HD

декември 2, 2014 от  
Публикувано в Акценти

   PET Regrind / Flakes                     PET Bales
Month/Year Average price Month/Year Average price
January 2014 0.53 €/kg January 2014 0.26 €/kg
February 2014 0.51 €/kg February 2014 0.24 €/kg
March 2014 0.51 €/kg March 2014 0.23 €/kg
April 2014 0.43 €/kg April 2014 0.25 €/kg
May 2014 0.47 €/kg May 2014 0.25 €/kg
June 2014 0.43 €/kg June 2014 0.21 €/kg
July 2014 0.41 €/kg July 2014 0.25 €/kg
August 2014 0.37 €/kg August 2014 0.27 €/kg
September 2014 0.36 €/kg September 2014 0.31 €/kg
October 2014 0.41 €/kg October 2014 0.26 €/kg
November 2014 0.39 €/kg November 2014 0.24 €/kg
December 2014 0.36 €/kg December 2014 0.28 €/kg
      PE-HD Regrind / Flakes PE-HD Pellets
January 2014 0.56 €/kg January 2014 0.91 €/kg
February 2014 0.57 €/kg February 2014 0.95 €/kg
March 2014 0.60 €/kg March 2014 0.94 €/kg
April 2014 0.58 €/kg April 2014 0.94 €/kg
May 2014 0.62 €/kg May 2014 0.94 €/kg
June 2014 0.61 €/kg June 2014 0.90 €/kg
July 2014 0.62 €/kg July 2014 0.92 €/kg
August 2014 0.63 €/kg August 2014 1.01 €/kg
September 2014 0.65 €/kg September 2014 0.97 €/kg
October 2014 0.65 €/kg October 2014 0.90 €/kg
November 2014 0.66 €/kg November 2014 0.89 €/kg
December 2014 0.66 €/kg December 2014 0.92 €/kg

Цените на АВС,PC,PA 6, PA 6.6,POM

декември 2, 2014 от  
Публикувано в Акценти

 

ABS Regrind / Flakes ABS Pellets
Month/Year Average price Month/Year Average price
January 2014 0.79 €/kg January 2014 1.41 €/kg
February 2014 0.67 €/kg February 2014 1.39 €/kg
March 2014 0.70 €/kg March 2014 1.27 €/kg
April 2014 0.79 €/kg April 2014 1.34 €/kg
May 2014 0.82 €/kg May 2014 1.33 €/kg
June 2014 0.77 €/kg June 2014 1.45 €/kg
July 2014 0.78 €/kg July 2014 1.50 €/kg
August 2014 0.76 €/kg August 2014 1.51 €/kg
September 2014 0.73 €/kg September 2014 1.57 €/kg
October 2014 0.86 €/kg October 2014 1.44 €/kg
November 2014 0.75 €/kg November 2014 1.44 €/kg
December 2014 0.74 €/kg December 2014 1.46 €/kg
         PC Regrind / Flakes PC / Pellets
January 2014 1.11 €/kg January 2014 2.28 €/kg
February 2014 1.08 €/kg February 2014 2.10 €/kg
March 2014 1.05 €/kg March 2014 1.89 €/kg
April 2014 1.06 €/kg April 2014 2.07 €/kg
May 2014 1.09 €/kg May 2014 2.08 €/kg
June 2014 1.04 €/kg June 2014 1.98 €/kg
July 2014 1.03 €/kg July 2014 1.96 €/kg
August 2014 1.00 €/kg August 2014 1.88 €/kg
September 2014 1.02 €/kg September 2014 1.93 €/kg
October 2014 1.04 €/kg October 2014 1.97 €/kg
November 2014 1.00 €/kg November 2014 2.09 €/kg
December 2014 0.99 €/kg December 2014 2.01 €/kg
       PBT Regrind / Flakes PBT / Pellets
January 2014 0.65 €/kg January 2014 1.91 €/kg
February 2014 0.64 €/kg February 2014 1.90 €/kg
March 2014 0.63 €/kg March 2014 1.74 €/kg
April 2014 0.63 €/kg April 2014 1.70 €/kg
May 2014 0.63 €/kg May 2014 1.77 €/kg
June 2014 0.68 €/kg June 2014 1.67 €/kg
July 2014 0.69 €/kg July 2014 1.64 €/kg
August 2014 0.68 €/kg August 2014 1.65 €/kg
September 2014 0.63 €/kg September 2014 1.73 €/kg
October 2014 0.65 €/kg October 2014 1.82 €/kg
November 2014 0.61 €/kg November 2014 1.88 €/kg
December 2014 0.66 €/kg December 2014 1.80 €/kg
        PA 6 Regrind / Flakes PA 6 Pellets
January 2014 1.21 €/kg January 2014 2.02 €/kg
February 2014 1.18 €/kg February 2014 1.99 €/kg
March 2014 1.20 €/kg March 2014 1.99 €/kg
April 2014 1.13 €/kg April 2014 1.99 €/kg
May 2014 1.22 €/kg May 2014 1.94 €/kg
June 2014 1.11 €/kg June 2014 2.04 €/kg
July 2014 1.02 €/kg July 2014 1.99 €/kg
August 2014 1.08 €/kg August 2014 1.97 €/kg
September 2014 1.06 €/kg September 2014 2.02 €/kg
October 2014 1.03 €/kg October 2014 1.93 €/kg
November 2014 1.09 €/kg November 2014 2.00 €/kg
December 2014 1.12 €/kg December 2014 1.95 €/kg
      PA 6.6 Regrind / Flakes PA 6.6 Pellets
January 2014 1.18 €/kg January 2014 2.22 €/kg
February 2014 1.13 €/kg February 2014 2.29 €/kg
March 2014 1.01 €/kg March 2014 2.20 €/kg
April 2014 1.07 €/kg April 2014 1.96 €/kg
May 2014 1.28 €/kg May 2014 1.95 €/kg
June 2014 1.14 €/kg June 2014 1.93 €/kg
July 2014 1.07 €/kg July 2014 1.96 €/kg
August 2014 1.08 €/kg August 2014 1.97 €/kg
September 2014 1.06 €/kg September 2014 2.02 €/kg
October 2014 1.18 €/kg October 2014 1.80 €/kg
November 2014 1.22 €/kg November 2014 1.91 €/kg
December 2014 1.22 €/kg December 2014 1.99 €/kg
    POM Regrind / Flakes POM Pellets
January 2014 0.75 €/kg January 2014 1.78 €/kg
February 2014 0.74 €/kg February 2014 1.73 €/kg
March 2014 0.69 €/kg March 2014 1.49 €/kg
April 2014 0.66 €/kg April 2014 1.39 €/kg
May 2014 0.69 €/kg May 2014 1.48 €/kg
June 2014 0.65 €/kg June 2014 1.37 €/kg
July 2014 0.66 €/kg July 2014 1.35 €/kg
August 2014 0.69 €/kg August 2014 1.47 €/kg
September 2014 0.66 €/kg September 2014 1.43 €/kg
October 2014 0.65 €/kg October 2014 1.41 €/kg
November 2014 0.64 €/kg November 2014 1.50 €/kg
December 2014 0.66 €/kg December 2014 1.34 €/kg

Цени на PBT и POM

септември 8, 2014 от  
Публикувано в Акценти

       PBT Regrind / Flakes PBT / Pellets
January 2014 0.65 €/kg January 2014 1.91 €/kg
February 2014 0.64 €/kg February 2014 1.90 €/kg
March 2014 0.63 €/kg March 2014 1.74 €/kg
April 2014 0.63 €/kg April 2014 1.70 €/kg
May 2014 0.63 €/kg May 2014 1.77 €/kg
June 2014 0.68 €/kg June 2014 1.67 €/kg
July 2014 0.69 €/kg July 2014 1.64 €/kg
August 2014 0.68 €/kg August 2014 1.65 €/kg
September 2014 0.63 €/kg September 2014 1.73 €/kg

 

    POM Regrind / Flakes POM Pellets
January 2014 0.75 €/kg January 2014 1.78 €/kg
February 2014 0.74 €/kg February 2014 1.73 €/kg
March 2014 0.69 €/kg March 2014 1.49 €/kg
April 2014 0.66 €/kg April 2014 1.39 €/kg
May 2014 0.69 €/kg May 2014 1.48 €/kg
June 2014 0.65 €/kg June 2014 1.37 €/kg
July 2014 0.66 €/kg July 2014 1.35 €/kg
August 2014 0.69 €/kg August 2014 1.47 €/kg
September 2014 0.66 €/kg September 2014 1.43 €/kg

Цените на PVC-H и PVC-W

септември 8, 2014 от  
Публикувано в Акценти

        PVC-h Regrind / Flakes       PVC-w Regrind / Flakes
January 2014 0.49 €/kg January 2014 0.37 €/kg
February 2014 0.49 €/kg February 2014 0.33 €/kg
March 2014 0.51 €/kg March 2014 0.40 €/kg
April 2014 0.51 €/kg April 2014 0.35 €/kg
May 2014 0.48 €/kg May 2014 0.36 €/kg
June 2014 0.47 €/kg June 2014 0.39 €/kg
July 2014 0.48 €/kg July 2014 0.38 €/kg
August 2014 0.44 €/kg August 2014 0.40 €/kg
September 2014 0.51 €/kg September 2014 0.48 €/kg

Цените на PS

август 6, 2014 от  
Публикувано в Новини

           PS Regrind / Flakes
January 2014 0.62 €/kg
February 2014 0.63 €/kg
March 2014 0.65 €/kg
April 2014 0.67 €/kg
May 2014 0.68 €/kg
June 2014 0.68 €/kg
July 2014 0.74 €/kg
August 2014 0.71 €/kg

 

PS Pellets
January 2014 0.95 €/kg
February 2014 1.02 €/kg
March 2014 1.08 €/kg
April 2014 1.13 €/kg
May 2014 1.09 €/kg
June 2014 1.25 €/kg
July 2014 1.16 €/kg
August 2014 1.11 €/kg

Цени на PE-LD

юни 2, 2014 от  
Публикувано в Новини

Balles PE-LD euro лв/кг
януари 0.28 1.95583 0.55
февруари 0.31 1.95583 0.61
март 0.27 1.95583 0.53
април 0.27 1.95583 0.53
май 0.24 1.95583 0.47
юни 0.24 1.95583 0.47

 

Regrinds/Flakes PE-LD euro лв/кг Pellets PE-LD euro лв/кг
януари 0.50 1.95583 0.98 януари 0.91 1.95583 1.78
февруари 0.47 1.95583 0.92 февруари 0.92 1.95583 1.80
март 0.54 1.95583 1.06 март 0.92 1.95583 1.80
април 0.56 1.95583 1.10 април 0.87 1.95583 1.70
май 0.51 1.95583 1.00 май 0.79 1.95583 1.55
юни 0.50 1.95583 0.98 юни 0.84 1.95583 1.64