Продава се преса – 9800 лева

април 26, 2014 от  
Публикувано в Акценти

Преса за отпадъци:Вестници, картон, фолио, пластмаса

Размери [mm]: 1960 x 930 х 700 Единично тегло [кг]: 350 Бала размер [mm]: 600 х 520 х 770 Бала тегло [кг]: 30-70

Цел: да се уплътнят отпадъците: хартия, картон, пластмаса, бутилки, и т.н.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Захранващо напрежение [V]: 230 Управляващо напрежение [V]: 24 Предпазител натоварване [A]: 16 Клас на защита: IP55 Задвижване: Хидравлично Масления резервоар [л]: 7 Максимално допустимата температура на маслото [C]: +5 ° C – +60 C Препоръчителна хидравлично масло: HL46 , Състояние – чисто нова

Град: гр. Пловдив

Телефон: 0885180310

48523843_1_800x600

Всяко домакинство с контейнер за отпадъци

март 27, 2014 от  
Публикувано в Новини

otpadyciСпециално за жителите на кв. Горубляне ЕКОПАК България за първи път ще приложи и метода „от врата до врата“, който е предназначен за райони с ниско строителство. На всяко желаещо домакинство ще бъде предоставен собствен жълт контейнер (240 л) за събиране на пластмасови и метални опаковки. ЕКОПАК се ангажира безплатно за общината и домакинствата да събира пластмасовите и метални отпадъци от контейнера 2 пъти в месеца по установен график. Тези контейнери ще допълнят общата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Младост“, като на определени от общината места само в кв. Горубляне, ще бъдат разположени 10 тройки контейнери тип Иглу : син – за хартия и картон, жълт – за метал и пластмаса, зелен – за стъкло. От домакинствата, които ще се включат в проекта, се очаква да използват жълтия контейнер единствено за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки, съгласно указанията на залепения за него стикер и да следят за опазването на контейнера. За успешното изпълнение на проекта беше разработена специална комуникационна кампания, в рамките на която на 21 март 2014 г. от 18.00 ч. се проведе Пролетен концерт в Народно Читалище “Васил Левски” с водещ известният актьор Краси Радков. По време на концерта, представители на ЕКОПАК България и на Район Младост на Столична община представиха проекта, както и многобройните награди, които очакват жителите на квартала, включили се в инициативата. Нашите цели са повишаване мотивацията и отговорността на гражданите да ползват системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, опазване на околната среда и получаване на по-чист рециклируем отпадък.

Международни цени на хартията

февруари 11, 2014 от  
Публикувано в Акценти

 

02.2014 година Международни цени $/тон курс лева/тон
Used newspaper(China) 1460 6,09 239,74 1,43 342,82
Yellow paperboard(China) 1100 6,09 180,62 1,43 258,29
American scrap paper 8# 180 1,43 257,40
American scrap paper 9# 214 1,43 306,02
American scrap paper 11# 216 1,43 308,88
American scrap paper 13# 248 1,43 354,64
American scrap paper 37# 259 1,43 370,37
Japanese scrap paper 3# 208 1,43 297,44
Japanese scrap paper 8# 216 1,43 308,88
Japanese scrap paper 11# 206 1,43 294,58
European scrap paper A2 164 1,43 234,52
European scrap paper A9 189 1,43 270,27
European OCC(80/20) 192 1,43 274,56
European OCC(90/10) 194 1,43 277,42
European OCC(95/5) 200 1,43 286,00

 

Английски изкупни цени за декември

декември 2, 2013 от  
Публикувано в Новини

Plastic bottle  2013 £ per tonne Декември курс лева/тон
Clear and light blue PET 250 2,3486 587,15
Coloured PET 40 2,3486 93,94
HDPE natural 320 2,3486 751,55
HDPE mixed colour 137 2,3486 321,76
Mixed 70 2,3486 164,40
Стъкло цени 2013 декември курс лева/тон
Brown 28,5 2,3486 66,94
Clear 37,5 2,3486 88,07
Green 26,5 2,3486 62,24
Mixed 15 2,3486 35,23
Хартия цени 2013 декември курс лева/тон
Mixed papers/ смес хартия 56,5 2,3486 132,70
Old kls (cardboard)картон 72 2,3486 169,10
News and pams 97,5 2,3486 228,99
Multigrade 113,7 2,3486 267,04
White letter 160 2,3486 375,78

Всяко българско семейство изхвърля 1300 килограма отпадъци годишно

юли 30, 2013 от  
Публикувано в Новини

По данни на Националния статистически институт, всяко българско семейство изхвърля 1300 килограма отпадъци годишно. Ако те не се рециклират, замърсяват безвъзвратно околната среда. Защо? Периодът на разпад на най-масово разпространените отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, метал и т.н. е стотици, хиляди години. Това са преките щети, нанесени на природата, а оттам и на качеството на живот на хората. Наред с тях обаче се калкулират загуби и от това, че отпадъците не са събрани и използвани като ресурс след рециклирането им. В този смисъл събирането на отпадъци и предаването им за рециклиране е лична отговорност. Но и корпоративна отговорност, защото освен ползите за опазването на околната среда, тези отпадъци крият една огромна стойност, когато се използват повторно.  И не само заради това, че могат да заместят голяма част от т.нар. свежи суровини, а защото при преработването им намаляват разхода на всякакъв вид енергия в производството на продукция, намаляват въглеродния отпечатък, използването на нови природни ресурси и т.н.

Това сподели Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на “Екопак”, по време на провелия се миналата седмица четвърти поред зелен форум на сп. “Мениджър” в партньорство с Globul. Той подкрепи тезата си с конкретни примери за високия коефициент на полезно действие на разделното събиране и рециклиране на отпадъци, дейност в която страната ни има още много какво да научи и направи.

“В последния доклад на ЕК по околната среда, България е на предпоследно място по разделно събиране на отпадъци и рециклирането им. След нас е само Кипър. Германия постига 85% рециклиране на отпадъците си, а за България този процент е 4. Това означава, че имаме огромен потенциал, в кратки срокове, до 2020 г. да постигнем 50% рециклиране на отпадъци. В този случай ще са нужни депа за депониране само на остатъка от другите 50%, които по принцип не могат да се използват повторно. В същото време ще реализираме колосални икономии на електроенергия, вода, въглероден отпечатък и др. Ползите са огромни, но те трябва да бъдат популяризирани все по-масово както сред гражданите, така и сред бизнеса. През последните години Екопак рекицлира около 73 хил. тона отпадъци, а четирите такива организации в страната – общо около 150 хил. тона. Потенциалът, който имаме обаче е три пъти по толкова. Всичко това, което се изхвърля у нас, което е по депа и сметища, за съжаление, не се оползотворява. Само за сравнение, ще посоча, че страна като Швеция е постигнала такъв висок процент на усвояемост на отпадъци, че й се налага да внася боклук, неусвоени отпадъци от други държави. “

Проекти за управление на отпадъците

юли 9, 2013 от  
Публикувано в Новини

Аксаково: Избират изпълнител и надзор на РСУО в регион Варна
Все още не са приключили процедурите за изпълнител и надзор за регионална система за управление на отпадъците. Поръчката е разделена на два обекта – депо за неопасни отпадъци етап 1 със системи за събиране на инфилтрата и сметищния газ, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, за рециклиране на строителни отпадъци, площадкова и довеждаща инфраструктура. Подобектът включва депо за инертни отпадъци – етап 1.
Общата стойност по ОПОС е 34=4 млн. лв.

Благоевград: проектът ще бъде финансиран от ПУДООС
Проектът за изграждане на депото за твърди отпадъци в с. Бучино се прехвърли към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Плановете са през 2014 г. да започне изграждането на съоръжението за община Благоевград, Симитли, Рила, Бобошево и Кочериново. Проектът включва разширяване на съществуващото депо, изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъци – сепарираща система, площадка за компостиране и обходен път, по който да се движат само сметоизвозващи машини. Прогнозната стойност е 28.5 млн. лв.

Ботевград: първото завършено депо по “Околна среда” функционира, инсталация за рециклиране в строеж – по ПЧП
Първото регионално депо за битови отпадъци с пари от “Околна среда” от края на 2012 г. обслужва 56 хиляди души от общините Ботевград, Правец и Етрополе. Строителството стартира на 1 декември 2010 г. Проектът е за 17.5 млн. лв., от които по “Околна среда” – 14.5 млн. лв. Общата площ е 130 дка в землището на с. Трудовец. Проектът включва първа клетка на регионално депо за неопасни битови отпадъци. Главен изпълнител е обединение “Инфрастрой” – “Обществено строителство Агробилд”, “Енергоремонтстрой”,”Пътно поддържане” и “Пътища и съоръжения”.
Проектът за регионален център за рециклиране на отпадъци официално стартира на 13 октомври 2011 г. – ПЧП между общината и българско–чешката фирма “Франком” АД на стойност 2 253 306 лева. Новият завод ще рециклират 25 хил. т отпадъци годишно. След изграждането на инсталацията 80% от общото постъпило количество ще се насочва за рециклиране и преработка и само 20% ще отива на депото.

Бургас: Втори етап на регионалното депо 
На 24 юни започна изграждането на претоварна станция за отпадъци – Карнобат, втория компонент от регионалната система за управление на отпадъците. Тя ще бъде върху 7.9 дка на 4 км от Карнобат и включва съоръжение за компактиране и претоварване от 6000 до 10 000 т /г., техника за транспорт на дълги разстояния, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 т /час, площадкова инфраструктура. Претоварната станция ще обслужва общините от Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме Айтос и Руен. Това е вторият компонент от проекта за регион Бургас, която ще обслужва 210 населени места с над 400 000 души. В края на миналата година започна строителството на първата клетка на регионалното депо “Братово–запад”. Цялостният проект се финансира по ОПОС и е на обща стойност над 43 млн. лв.

Бяла: два консорциума в надпревара за изпълнението, предстоят ценовите оферти
Два консорциума искат инженеринга на регионална система на отпадъците за регион Борово – довеждаща инфраструктура, регионалната система за регион Борово (Бяла, обл. Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване. Предстои отваряне на ценовите предложения. Оферти са подали консорциум “Бяла 2013″ и ДЗЗД “Борово еко”, каза зам.-кметът на Бяла инж. Любомир Спиридонов, ръководител на проекта. В обхвата на поръчката освен изготвяне на работен проект се предвижда 3500 м водопровод, електроснабдяване и 1900 м довеждащ път, първа клетка от депото за неопасни отпадъци върху 16 060 кв.м, система за събиране на инфилтрата и за изгаряне на биогаз, инсталация за сепариране, за компостиране, и др. Прогнозната стойност е 15 749 381.33 лв. без ДДС.
Общата стойност е 23 223 662.05 лв. с финансиране по “Околна среда” от 22 054 200,71 лв. Участниците са общините Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака – Регионално сдружение за управление на отпадъците “Янтра – Лом 2008″.

Видин: строителството стартира през юли
В рамките на месеца ще стартират строителните дейности по проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците. Изпълнител на инженеринга е ДЗЗД “Обединение Депо Видин” – “Главболгарстрой” с партньори “Аква темпус”, “ЦИЙРЛ консулт ЦТГмбХ”, Австрия, ЕТ “Арт дизайн – Манфред Валластер”. Договорът от началото на годината е на стойност почти 12 млн. без ДДС.
Проектът включва клетка 1 на новото депо, оборудване, инсталация за компостиране, съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци, рекултивация на съществуващото депо, доставка на съоръжения и материали, пускане в експлоатация и др. върху 221 ха до с. Жеглица на 13 км от Видин.
Строителен надзор и инженери по ФИДИК изпълнява “Рутекс” по договор за 254 895 лв. без ДДС.
Общият бюджет е 20 515 302 лв. Регионалната система ще обслужва общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

В. Търново: договорът с ОПОС пред подписване
До седмици ще внесем документите в ОПОС за договора, каза Зорница Кънчева, главен еколог в община Велико Търново. Три оферти са постъпили за изготвяне на идеен проект. Шест са офертите в оценка за надзор по поръчката за 1.28 млн. лв. без ДДС. Обектите в проекта са регионална система за управление на отпадъците и ще бъдат по ФИДИК Жълта книга за довеждаща инфраструктура – водопровод, колектор за дъждовни води, и др. по ФИДИК Червена книга. Шест са общините по проекта – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Депото ще се разположи на съседни терени на съществуващо депо на Велико Търново, в землището на с. Шереметя.

Габрово: строителството се изпълнява
Изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в региона Габрово е в ход. Вече има почти завършена фаза от изпълнението на проекта. Изпълнител е обединение “Еко Гео Димас” с водещ партньор е “Екокем-Палвелу” ООД – част от финландския концерн “Екокем Груп”, познат като лидер на скандинавския пазар на услугата управление на отпадъците. В обединението са още “Геострой” АД и габровската “Димас” АД. Проектът е на  “ХПК България”, надзор и инженер е “Рутекс”.
Проектът за 26.235 млн. лв. без ДДС е върху 140 декара. Предвидена е реконструкция на клетката за депониране, площадка за открито компостиране и сепариране и др. Новото депо ще бъде оборудвано със съоръжение за обезвреждане на депонийния газ. За първи път в страната е планирано разделно събиране на отпадъчния поток в градските райони на “мокра” и “суха” фракция при източника на неговото образуване.

Добрич: договор за строителство на регионалното депо в с. Стожер
В средата на юни кметът на Добрич Детелина Николова и водещият партньор “Станилов” ЕООД подписаха договор за строителството на регионалното депо в с. Стожер за 15.4 млн. лв. Съоръжението е по проект по ОПОС на стойност 38.8 млн. лв. В регионалната система за управление на отпадъците е включено първа клетка на площ от 30 030 кв.м и капацитет 240 000 т/г., инсталация за сепариране 41 200 т/г., съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/г., съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци до 70 т/ч. и 15 000 т/г., склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци 255 т/г. Регионалната система ще обслужва общините Добрич, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево с експлоатация до 30 години.

Дупница: обществени обсъждания за депото край с. Джерман
През май в Джерман, Грамаде, Радловци и Кюстендил се проведоха обществени обсъждания за избора на площадка за регионално депо край с. Джерман. Съоръжението ще се използва от Дупница, Бобов дол, Кюстендил, Невестино, Сапарева баня, Трекляно. Стойността на проекта за регионално депо е около 28 млн. лв.

Луковит: строителството започва най-рано през август
Изграждането на регионалната система за отпадъците в Луковит може да започне най-рано през август, с ОПОС се договарят допълнителни 5 млн. лв., съобщи ръководителят на проекта Ивайло Иванов. Три оферти постъпиха в обществената поръчка за строителство – обединение “ЕРС – Трейс”, “ПСТ холдинг” и консорциум “Изграждане на РЦУО – Луковит”. Поръчката включва първа клетка на депото, приемна зона, център за рециклиране, пречиствателна станция за инфилтрат, инсталация за компостиране на зелени отпадъци и др. Договорът ще бъде по ФИДИК. С дофинансирането прогнозната стойност става 13 млн. без ДДС при срок за изпълнение 605 дни.
Бенефициент на европейския проект е община Луковит с партньори Тетевен, Червен бряг, Роман, Ябланица. Площадката е източно от Луковит след квартал “Голия връх” от 448 473 кв.м. Цялата стойност на проекта е 16 448 738.09 лв.
Пред финал е довеждащата инфраструктура до регионалния център с изпълнител консорциум “Външни връзки РЦУО – регион Луковит” с водещ партньор “Валмекс”.
По проекта се очакват поръчки за претоварна станция в с. Гложене и за мобилно оборудване на регионалния център на стойност 1.036 млн. лв.

Левскидо 23 юли оферират за довеждаща инфраструктура
Община Никопол обяви поръчка за инженеринг за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до площадката на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол). До 23 юли е срокът за получаване на оферти. Поръчката включва работно проектиране и строителство на реконструкция и рехабилитация на път PVN 2122 в землищата на с. Санадиново и с. Петокладенци и авторски надзор. Общата дължина на участъците за рехабилитация е 6525 м, за реконструкция – 5840 м. Прогнозна стойност е 7.038 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е ноември 2014 г. Участниците трябва да са реализирали общ оборот 15 млн. лв. без ДДС и специализиран оборот 6 млн. лв. без ДДС за три години.
Шест консорциума са подали оферти в поръчката за строител, която беше временно спряна. Очаква се изпълнителят да бъде избран до края на юли.
Проектът е с бюджет 43 156 274 лв.Партньори са общините Левски, Свищов, Павликени, Белене.

Перник: консорциум “Кракра” изпълнява инженеринг на завод за преработка на отпадъците
Строителството на регионална система за управление на отпадъците в кв. “Тева” стартира преди месец. Проектът по “Околна среда” за 21.4 млн. лв. върху 20 декара включва регионално депо за неопасни отпадъци за 1 570 000 куб.м и завод за сепариране и компостиране за 170 населени места от общините Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън.
Консорциум “Трейс Кордеел Перник” изпълнява депото по договор за 8 031 570.43 лева без ДДС за девет месеца.
През изминалата седмица кметът Росица Янакиева подписа договор за инженеринг на завод за преработка на отпадъците с представители на консорциум “Кракра” на стойност 5 210 596 лв. без ДДС и срок за изпълнение 7 месеца.

Плевен: избрани са изпълнители за инженеринг и надзор 
Договорът за инженеринг е с ДЗЗД “РСУП – 2013″ – Пазарджик, “Строймонтаж” – Пазарджик, “Химремонтстрой”, “М-У-Т Унгария” и “Евроасфалт епито еш шолгалто” – Унгария. Поръчката включва сепарираща инсталация, инсталация за компостиране, център за предаване на опасни отпадъци, канализация за инфилтрат, довеждаща техническа инфраструктура и др. Заложената доставка на машини е с индикативна стойност 8 087 962.55 лв. и е към дейност строителство.
ДЗЗД “Рутекс – Ати” ще е консултант на регионалната система за отпадъци в Плевен по договор за 853 000 лв. без  ДДС.
Регионалният център за управление на отпадъци ще се разположи на 201.418 дка между селата Буковлък и Опанец, в близост до съществуващото депо. Общата стойност е 27 795 954 лв. Партньори са общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим.

Разлог: депо край с. Баня и Долно Драглище
От юли 2012 г. е подписан договор за финансиране с ОПОС с община Разлог за проект за 12.2 млн. лева с общините Банско, Белица и Якоруда. Ще бъдат изградени първа клетка, площадка за компостиране на зелени отпадъци, довеждаща и вътрешна инфраструктура за обслужване на депото. Ще бъдат закупени машини и съоръжения за експлоатация. Системата за управление на отпадъците ще бъде разположена на границата на землищата на селата Баня и Долно Драглище.

Стара Загора: избор на изпълнители на регионалната система
Все още не са приключили процедурите за изпълнители на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора на стойност 52 млн. лв. по ОП “Околна среда”. Основен бенефициент е община Стара Загора с партньори общините Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица.
Проектът включва Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, и три претоварни станции в Казанлък, Гурково и Гълъбово. За всички съоръжения има работни проекти.
До месец се очаква спечелилият в най-голямата поръчка за РЦУО – Стара Загора, на площадка в с. Ракитница. Предвидената стойност от 27 153 687 лв. включва СМР на първа клетка, център за рециклиране, пречиствателна станция за инфилтрат, инсталация за сепариране и закрито компостиране на смесени общински и “зелени” отпадъци.
За претоварните станции поръчките се провеждат от съответните общини.
Очаква се избора на строителния надзор на проекта.

Хасково: трима кандидати за регионалния център за отпадъци
До края на юли се очаква да приключи изборът на изпълнители на строителство, инвеститорски контрол и надзор и  техническа помощ за регионална система за управление на отпадъците на общините Хасково, Димитровград и Минерални бани. В откритата процедура за СМР с прогнозна стойност 18872247 лв. без ДДС оферти са подали три фирми и обединения.
154 хил. жители на трите общини ще бъдат обслужвани от регионалната система, която ще включва регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците с годишен капацитет 42 076 т, инсталация за компостиране на “зелени” отпадъци, пречиствателна станция, система за улавяне на биогаз и др.
Договорът по ОПОС за 29.3 млн. лв. беше подписан на 14 януари т.г.

Шумен: функционира модерно депо за неопасни отпадъци
От края на 2012 г. Шумен разполага с модерно депо за битови отпадъци край кв. Дивдядово. Депото бе изградено на два етапа и разполага с три клетки. Клетка 1 се експлоатира в момента. Клетка 2 е в средната част на депото и е разделена  на две с площ 28 дка и капацитет 210 232 куб.м и срок за запълване 5 години и 7 месеца. Клетка 3 е с площ 31 дка и капацитет 176 691 куб.м и със срок за запълване 4 г. и 8 месеца. Вторият етап от изграждането на депото се финансира от ПУДООС. В момента община Шумен разглежда варианти за изграждане на инсталации за сепариране на отпадъци, компостиране и др., включително и с ПЧП за постигане на целите, поставени от новия закон за управление на отпадъците.

Ямбол: обжалване бави строежа на клетка 1 
В средата на юни КЗК потвърди решението на община Ямбол за изпълнител на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците – регион Ямбол. Комисията не уважи жалбата на “Депо Ямбол 2013″ ДЗЗД – “Станилов” ЕООД, “Джи Пи Груп” ООД, “Интегрирани пътни системи” АД и “Гелак” ООД срещу спечелилия “Еко Ленд” ДЗЗД – “Водстрой 98″ АД и “Пътстрой-92″ АД. В момента тече 14-дневният срок пред ВАС.
Проектът – фаза 1 по ОПОС на стойност над 31 млн. лв., обхваща още Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа.
Реализацията на първата фаза предвижда клетка 1 за депониране и техническа инфраструктура, хидротехнически съоръжения за отвеждане на повърхностни, дъждовни и инфилтратни води и др.
В хода на строителството ще бъде обявена поръчка за рекултивация на старото сметище.

Стратегията за управление на отпадъците в България

юли 9, 2013 от  
Публикувано в Новини

otpadyci
Според новите европейски изисквания към депата за отпадъци – регионалните системи за управление на отпадъците, е необходимо да бъдат изградени серия от инсталации – за “зелени” отпадъци, за сепариране и рециклиране

Стратегията за управление на отпадъците в България
До края на 2013 г. трябва да бъде приет новият Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г. Целите и мерките за тяхното постигане ще бъдат съобразени изцяло с изискванията на Рамковата директива за отпадъците, в която е зададена йерархията на управление на отпадъците. През следващия програмен период усилията ще се насочат към изграждане на необходимата инфраструктура, осигуряваща максимална степен на рециклиране на отпадъците с цел постигане на заложените цели от 50% за рециклиране и повторна употреба, както и целта за депониране на не повече от 35% от образуваните биоразградими отпадъци спрямо количествата от 1995 г.

Инсталациите в страната – над 30 за сепариране и 2 за механично-биологично третиране
Към момента в страната функционират 2 инсталации за механично-биологично третиране в Пловдив, с. Шишманци, изградена с публични средства, и в с. Езерово, община Белослав, изградена с частни инвестиции.
В регионите Монтана и Враца са изградени инсталации за сепариране на битовите отпадъци.
В Харманли предстои също да бъде въведена в експлоатация инсталация за сепариране.
На територията на Столичната община има 3 инсталации за сепариране и е в процес на изграждане инсталация за механично-биологично третиране.
Организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки са изградили 29 инсталации за сепариране.

Как държавата насърчава разделното събиране
В Закона за управление на отпадъците е въведено задължително изискване за разделното събиране на битови отпадъци на територията на общините на най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. От друга страна, кметовете са задължени за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители.
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки определя минималното обхванато население от системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки.
Ефективното прилагане на системите за разделно събиране осигурява чистота на материалите и по-високи нива на рециклиране и оползотворяване.

Как държавата насърчава общините да преработват отпадъците, вместо да ги депонират
Законът за управление на отпадъците въвежда нови изисквания към управление на битовите отпадъци с цел намаляване количествата на депонираните отпадъци и насърчаване изграждане на съоръжения за предварително третиране. Постигането на целите за рециклиране и подготовка за повторна употреба не биха могли да бъдат постигнати без необходимата инфраструктура.
Когато се въведат в експлоатация новите регионални системи за управление на отпадъците, следва да бъдат намалени и количествата на депонираните отпадъци. В случаите, когато експлоатацията на регионалните съоръжения води до изпълнение на заложените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране, общините не дължат отчисления.

Общините протестират срещу прогресивната скала на увеличаване на таксата за депониране чрез бъдеща наредба
Размерът на отчисленията е съобразен с изискванията на Европейската комисия.
Наредбата е приета от Колегиума на Министерството на околната среда и водите, беше представена на обществен достъп и към момента се очаква съгласуването й от Министерството на финансите, след което ще бъде публикувана в Държавен вестник.
Целта на въведените отчисления при депониране на отпадъци е да се прилага йерархията при управление на отпадъците и количествата на депонираните отпадъци да са сведат до минимум, както и увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци – (постигане на специфичните цели, поставени с европейските директиви, включително чл.11 на новата Рамкова директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви).

Концесионирането – една добра възможност?
Възлагането на концесия не е широко използван метод, предвид дългите срокове, които обвързват двете страни.
Практиката показва, че общините предпочитат да възлагат експлоатацията чрез обявяване на процедури по Закона за обществените поръчки, тъй като срокът за изпълнение на така възложени договори е до 5 години.
Друг начин на управление на депата е чрез общински предприятия.

Еко инициатива за събиране на пластмаса и хартия

април 15, 2013 от  
Публикувано в Новини

mb

В рамките на екоинициативата на Младежка Банка Стара Загора се проведе състезание между училищата за най-голямо количество събрани пластмасови и хартиени отпадъци.

 

В надпреварата се включиха 11 училища: ОУ „Самара”, ОУ „Г. Райчев”, ІІ ОУ „П. Славейков”, ІV ОУ „К. Христов”, V ОУ „М. Станев”, СОУ „Ив. Вазов”, СОУ „Железник”, ПГСАГ „Лубор Байер”, ПГСД „Н.Ранчев”, ПГЕ „Джон Атанасов” и Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”. В кампания се включиха още Библиотека „Родина”, Регионална библиотека „Захарий Княжески” и „Чахов“ ООД.

 

Общото количество отпадък хартия и пластмаса, събран благодарение на подкрепата на Фирма „Нелсен Чистота” ООД, е 2220 кг.

 

Утре, 13 април от 14 00 ч., ще се проведе Еко Хепънинг „Млад и зелен” пред сградата на Община Стара Загора (на Гъбата). Ще бъдат направени траш арт инсталации, демонстрационни арт ателиета, в които всеки ще може да изработи или закупи различни предмети от отпадъчни материали. Също така всеки гражданин ще може да подкрепи инициативата, като донесе пластмасови и хартиени отпадъци, които ще се събират в предназначените за това съдове.

 

Официален гост на събитието ще бъде Юлиан Попов – министър на околната среда и водите.

 

Екоинициативата за набиране на средства чрез предаване за рециклиране на пластмасови и хартиени отпадъци е на екипа на Младежка Банка Стара Загора. Събраният финансов ресурс ще бъде използван за финансиране на младежки проекти.

 

Кампанията се реализира с подкрепата на Община Стара Загора, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора, Гражданско обединение „Екоцентър“ – Стара Загора, „Нелсен Чистота“ ООД, МОЛ „Галерия“ – Стара Загора, „Чахов“ ООД, „Булагро“ АД.

 

Моделът „Младежка Банка“ е уникален метод за въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Основни принципи на работа са младежко участие и подобряване качеството на филантропията, осъществявана от млади хора за млади хора. Приканваме всички граждани, фирми и институции да подкрепят младежката инициатива. Повече информация можете да получите на тел. 042 602 155 или чрез е-поща: office@fund-sz.org.
#

 

Цени на хартия / март

март 22, 2013 от  
Публикувано в Новини

 

 

Хартия цени 2013 март курс лева/тон
Mixed papers 59 2,2869 134,93
Old kls (cardboard) 94 2,2869 214,97
News and pams 85 2,2869 194,39
Multigrade 117 2,2869 267,57
White letter 159 2,2869 363,62
Best white 2 210 2,2869 480,25

paper