Цени на рециклирана пластмаса

октомври 16, 2013 от  
Публикувано в Новини

мaтeриал 1 фунт/ долари  фунта за  1 кг. цена $ / кг курс лева/кг
ABS Mixed Colors Industrial Flake 0,64 2,205 1,41 1,44 2,03
Mixed Colors Industrial Pellets 0,74 2,205 1,63 1,44 2,35
PC Clear Industrial Flake 0,91 2,205 2,01 1,44 2,89
Mixed Colors Industrial Flake 0,85 2,205 1,87 1,44 2,70
Mixed Colors Industrial Pellets 0,94 2,205 2,07 1,44 2,98
HDPE Natural, Post-consumer flake 0,59 2,205 1,30 1,44 1,87
Natural, Post-consumer pellets 0,67 2,205 1,48 1,44 2,13
Mixed Colors Post-Consumer Flake 0,49 2,205 1,08 1,44 1,56
Mixed Colors Post-Consumer Pellets 0,59 2,205 1,30 1,44 1,87
Mixed Colors Industrial Flake 0,46 2,205 1,01 1,44 1,46
Mixed Colors Industrial Pellets 0,53 2,205 1,17 1,44 1,68
HMWHDPE film post-consumer pellets 0,35 2,205 0,77 1,44 1,11
LLDPE Stretch film pellets 0,33 2,205 0,73 1,44 1,05
LDPE film clear post-consumer pellets 0,43 2,205 0,95 1,44 1,37
film colored post-consumer flake 0,35 2,205 0,77 1,44 1,11
film colored post-consumer pellets 0,38 2,205 0,84 1,44 1,21
PET Bottles Clear Post-Consumer flake 0,62 2,205 1,37 1,44 1,97
Clear Post-Consumer pellets 0,76 2,205 1,68 1,44 2,41
Green Post-Consumer flake 0,48 2,205 1,06 1,44 1,52
Green Post-Consumer pellets 0,58 2,205 1,28 1,44 1,84
PP Industrial flake 0,65 2,205 1,43 1,44 2,06
Industrial pellets 0,76 2,205 1,68 1,44 2,41
PS Industrial flake 0,70 2,205 1,54 1,44 2,22
Industrial pellets 0,89 2,205 1,96 1,44 2,83
High heat crystal Post-Consumer flake 0,57 2,205 1,26 1,44 1,81
High heat crystal Post-consumer pellets 0,69 2,205 1,52 1,44 2,19
PVC Clear Industrial Flake 0,44 2,205 0,97 1,44 1,40

Биоразграждащи се PET бутилки

април 3, 2013 от  
Публикувано в Акценти

petЗа да се подпомогне да се намалят тоновете захвърлени пластмасови бутилки,трупащи се по полетата на страната(Б.пр. : Имат се предвид САЩ)   компанията  ENSO Bottles  в сътрудничество с  Resilux America  са приложили технологията за биоразграждане на  ENSO  в индустрията за пластмасови опаковки  чрез добавка със специален състав,а също и като предлагат готови  преформи  и РЕТ бутилки,получени чрез раздувно формоване.Бутилките с търговско име  ENSO  Bottles  се разграждат биологично в почвата  ,като по този начин   се  предлага   алтернатива на стандартните бутилки от  РЕТ(полиетилен-терефталат)  и  HDPE(полиетилен висока плътност).

Новите бутилки не се разграждат под действие на кислорода(т.е. не е необходим достъп на кислород  за разграждането им в почвата),а също не са от  PLA(полимлечна киселина-най широко разпространения био-разграждащ се полимер).Те се разграждат биологично в анаеробна(безкислородна) среда в почвата,като под действие на микроорганизми  разграждането стига до биогазове и инертен хумус,без да има остатък от вредни материали.Бутилките могат да се рециклират и да се смесват в рециклирания поток със стандартните бутилки.

Чрез прилагането на добавката  ENSO  при производството на РЕТ  бутилки, е създадена единствената  ”истинска”  биоразграждаща се в анаеробна среда  РЕТ  бутилка,без да се правят компромиси с прозрачността или качеството.ENSO  бутилките са обхванати в MSDS(Material  Safety Data Sheet-Списък с данни за безопасността на материалите) и се произвеждат само от   материали,признати от  FDA(Администрация на САЩ  за храните и лекарствата),които се считат  ”подходящи за хранителни цели”.

Фирмата предлага както добавката,така и широка гама (различни по грамаж  и тип на гърловината)  преформи ,а също и раздути бутилки в почти всички форми и размери.Процеса на биодеградация се развива в молекулната структура на пластмасата като променя полимерната верига  и добавя хранителни вещества и др. органични  смеси,които отслабват полимера и привличат микроорганизми(създавайки  привлекателна хранителна среда).Този процес обхваща изцяло пластмасата,при което започва бързото й разрушаване.Повечето продукти на основа пластмаса,които са днес на пазара,не могат да привлекат достатъчно(а често и никакви) микроорганизми,за да се започне разрушаване на  молекулната  структура на полимера. По тази причина процеса на разрушаване  на полимерите се извършва под действие на  светлина,топлина,механични напрежения и влага.

Бел. на пр.:Дори т.н.  ”биоразграждащи”  се полимери(като споменатия по-горе  PLA)  се разграждат достатъчно бързо  само при наличие на светлина   и топлина.Така че на практика те не са толкова биоразградими,което често се премълчава  доколкото голяма част от депонираните отпадъци не са изложени на светлина или въздействие на достатъчно топлина и разграждането става бавно.

Пластмаси – Свойства

март 27, 2013 от  
Публикувано в Новини

Пластмаси.Свойства.Полибутилен-терефталат(РВТ) и полиетилен-терефталат(РЕТ).Разлики между тях вследствие различната степен на кристаличност.

10ptKHmaterials210ptKHmaterials1

 

От гледна точка на химията , състава и химичната структура на двата полимера са много подобни.Полиестерите се синтезерат чрез реакция между органична киселина(в случая терефталова киселина) и  алкохол.При РВТ алкохола е бутиленгликол,докато при РЕТ това е етиленгликол.

Разликитемежду двата материала може да се разберат по-добре ако се разгледа химическата структура на повтарящите се звена,които изграждат полимерната верига(показани по-горе на фигурата).Основната особеност,която отличава тези материали(полиестерите)  е естерната група,от където идва и наименованието  им като група материали(поли-естери).И други полимери като поли-триметилен  терефталат(РТТ) и  поли-циклихексилен-диметилен  терефталат(РСТ) също спадат към тази химична група,като имат леки различия в структурата си(от химична гл.точка).

Бел.пр.:Разделителните тирета в наименованията са мой с цел по-голяма яснота..В литературата наименованията обикновено се изписват слято.

Друга ключова особеност на химията на тези материалие  е шест-странния пръстен,който е разположен на постоянни интервали в основната верига.Наречен е фенилен пръстен или по-общо ароматен пръстен,този елемент обуславя здравината(устойчивостта )  на полимерната верига.Това е свързано със няколко важни свойства в т.ч. температурата на   прехода в стъклообразно състояние.Това е температурна  област,в която полимерите губят в значителна степен устойчивостта си на натоварване.

От двуизмерното изображение на химическата структура не се вижда ясно,но при 3D(триизмерно)  изображение може да се види,че докато много от химичните групи в полимерната верига се проектират във или извън  дадена равнина,то ароматния пръстен е разположен в една равнинаТова от своя страна води до естествената тенденция другите химични  групи  във веригата  да имат въртеливо движение(т.е.  веригата придобива гъвкавост) и да вибрират.Това е част от заздравяващия ефект(придаващ устойчивостна веригата)  на тази пръстеновидна структура.Намалената подвижност и масивността на пръстена влияят и на способността на полимера да кристализира при охлаждане.РВТ,който е с по-голямо пространство между ароматните пръстени,кистализира по-ефективно в сравнение с РЕТ. Но РЕТ,ако бъде успешно кристализиран,има по-добри механични свойства,в т.ч. якост на опън,здравина и поведение при повишена температура.

Повечето консуматори добре познават РЕТ от бутилките с минерална вода или безалкохолни напитки,бира и др..В случая РЕТ е в аморфно състояние и бутилката е произведена при такива условия(а и свойствата на РЕТ гопозволяват),че да се  предотврати  кристализация.Кристализирането на материала при бутилки от РЕТ  би довело до помътняване,и което е по-важно – материала ще изгуби устойчивостта си на удар.Така че,ако например под капака на колата ви има много детайли,произведени чрез леене под налягане,при които РЕТ е в кристализирано състояние и където детайлите трябва да са издръжливи на повишени температури и на агресивна химическа среда,то преобладаващото количество от консумирания по света РЕТ се влага в производството на опаковки,където той е в аморфно състояние,не е усилен(чрез стъкловлакна или по друг начин) и не е подходящ за такива екстремни условия(каквито са при автомобилите).

Типа РЕТ,който ще се обсъжда  в  част 2  на тази статия  е полукристален и почти винаги съдържа значителни количества стъкловлакна и/или  минерални пълнители.Впрочем,полиестера РВТ може да бъде доставен(само)  в полу-кристалинна форма както напълнен,така и не-напълнен.Фактически,тъй като РВТ кристализира по-бързо от РЕТ,то при нормални условия на преработка не е възможно да се произведат аморфни изделия от РВТ.Този полимер кристализира достатъчно ефективно,така че винаги достига известно ниво на организация(подреденост)  на структурата си.Устойчивостта на естерните групи и ароматните пръстени се балансира от гъвкавостта и подвижността на бутиленовата група.Докато при РЕТ по-късата етиленова група води до това,че кристализацията е възможна(но не и неизбежна  и се извършва при определени условия ,или иначе казано при спазване на определени условия полимера остава в аморфно състояние).Аморфен РЕТ може да се получи ако охлаждането е бързо,а при по-бавно охлаждане се получава полу-кристален материал.

Производството на повечето бутилки от РЕТ започва от преформи,получени чрез леене под налягане.Те са прозрачни,здрави и с относително дебели стени,като при повторно нагряване  и разтягане(и раздуване) на преформата се постига изтъняване на стените,за да се оформи бутилката.Ако сте работили в редприятие за производство на пластмасови бутилки,знаете,че ако при подгряването на преформите те станат твърде горещи,се появява помътняване,което е сигнал за кристализация.(Впрочем,ако се вгледате внимателно в областта на леяка,ще видите известно замъгляване поради допълнителната топлина,която се генерира в тази част на изделието).Ако се опитате да раздуете бутилка от помътнял,частично кристализирал материал,то тя ще има влошена устойчивост на удар.Преформата дори може да се спука по време на раздуването,ако кристализацията е напреднала  в достатъчна степен.Така че целта е да се поддържа температурата на материала над температурата на всъкляване и под температурата на кристализация(за да не започне  кристализация).Този температурен “прозорец”  може да не е много широк,както се вижда от фиг.2.

Графиката показва поведението на аморфния РЕТ – ненапълнен,прозрачен материал,използван за производство на изделия,от които се изисква здравина и прозрачност,но не е необходимо да издържат на високи температури.Тъй като нагряването на материала започва от стайна температура,първото събитие,което се забелязва(с повишаване на температурата)  е прехода от стъклообразно състояние към омекване( вж, на графиката “softening”).Това се проявява в стъпаловидна промяна на топлосъдържанието на материала,като при този материал процеса е завършен при 75 град. Целзии(167 град. Фаренхайт).В тази точка материала загубва твърдостта си(омеква),като става мек и еластичен(и гъвкав).С нарастване на температурата вискозитета на омекналия полимер намалява до достигане на температура около 110 град Целзии(230 град. Фаренхайт).При тази температура кривата се покачва остро(вж.графиката на фиг.2).Именно интервала между 110 и 75 град Целзии е “прозореца”,в който има  може  да се раздуе бутилка(хоризонталната част от кривата от ляво).

Повечето редприятия за производство на бутилки  работят с температра на преформите около 100 град. Целзии(212 град. Фаренхайт).При започване на процес на кристализация материала помътнява.Той също започва да възстанавява част от загубената си здравина при прехода от твърдо в стъклообразно състояние(т.е. при първоначалното омекване).Ако този процес напредне достатъчно,полимера започва да кристализира при около 140 град. Целзии(284 град. Фаренхайт).В този момент материала ще е непрозрачен(матов) и ще остане в това състояние докато кристалната структура се разтопи при около 245 град. Целзии (473 град. Фаренхайт).Вижда се,че РЕТ може да бъде в кристално или полукристално състояние в зависимост от това  как е обработен.(Бел.пр.:Процеса на кристализация протича между двата пика на кривата,те.между 140 и 245 град. Целзии,след което започва стапянето.Трябва да се прави разлика между процеса на омекване преди кристализация(при по-ниска температура),който е преминаване от твърдо във вискозно-еластично състояние и процеса на стапяне(при по-висока температура),който е преминавъне  от полукристално състояние в състояние на стопилка.Грубо казано при вискозно-еластично състояние на материала при натоварване  той  се деформира отчасти като вулканизирана гума-еластично- и отчасти като пластилин-пластична деформация.Именно това състояние на материала на преформата позволява раздуването и оформянето на бутилка.При полукристално състояние при натоварване материала се държи в голяма степен като когато е в твърдо състояние.А това означава,че при прилагане на натоварване се появява разрушаване още при малки деформации.Това е причината за спукване на преформите при опит да бъдат раздути в полукпистално състояние на материала).

Но РВТ(за разлика от РЕТ)  е винаги в полукристално състояние  при стайна температура.Така че за правилно разбиране на разликите в свойствата на РЕТ  и  РВТ  трябва да се сравнят много внимателно полукристалните форми на двата полимера.Тъй като РЕТ кристализира много бавно,производството на изделия с полукристална структура изисква подпоматане с вещества известни като “нуклеатори”(агенти,подпомагащи образуването на ядра на кристализация),както и присъствието на твърди частици пълнители и усилватели(в смисъл усилващи пълнители).По тази причина търговските марки полукристален РЕТ се продават напълнени или усилени(с усилващи пълнители) и да се извърши правилно сравняване на свойствата на РЕТ и РВТ  трябва да се сравнят материали с еквивалентна степен на напълване с даден тип пълнител.Ще направим това във втората част на това изследване и ще обсъдим разликите при преработката,които преработвателите трябва да имат предвид при работа с тези два полимера.

Нови рециклиращи системи

март 26, 2013 от  
Публикувано в Новини

recStarlinger  &  Co  GmbH – Австрия  показаха наскоро две нови рециклиращи системи: recoSTAR PET 330 за  преработка на отпадък от употребени опаковки  и recoSTAR universal 165 за труден за смилане отпадък от пластмаси с голям обем.

Първата инсталация се състои от два 1-шнекови екструдера с диаметър на шнековете 165 мм.,монтирани паралелно на обща рама.Оборудването е така оразмерено,че са  необходими(достатъчни)  само един възел за предварително сушене,филтър и гранулатор за двата екструдера,което дава възможност за понижаване на цената на оборудването.Твърди се,че линията е с производителност от 18 хил.т. РЕТ,подходящ за производство на бутилки и с характеристики,подобни на тези на свежия РЕТ.

Първата такава инсталация беше доставена в началота на миналата година на  Comtinuum Recycling – Hemswell,Lincolnshire,Обединеното кралство – “джойнт венчър”  между Coca Cola Enterprises(ССЕ) и British Plastics Recicler ECO  Plastics.Инсталацията започна работа от май като произвежда рециклиран  РЕТ,който се използва в  опаковките на ССЕ във Великобритания.

Втората инсталация беше реконструирана да обработва всички видове трудно преработваеми материали като чист домашен отпадък,измит и изсушен отпадък от употребявани опаковки,филми с ниско насипно тегло и трудни за смилане лети изделия.Съоръжението предлага гъвкава модулна конструкция,удобства за обслужващия персонал и поддръжката,ефективна подготовка на материала,контрол на захранването с оглед непрекъснатост и устойчивост на процеса и устойчиво високо качество на гранулите.Производителността е до 9 хил.т./год.

Монитори от рециклирана пластмаса

март 18, 2013 от  
Публикувано в Новини

Компанията Acer представи новите си монитори от сериите B6 и V6, които са със светодиодна подсветка и позиционирани, като модели за бизнес-сегмента. Тези монитори се характеризират с това, че част от тях е направена от преработена от отпадъци пластмаса. По този начин производителят проявява загрижеността си за състоянието на окръжаващата среда.

Мониторите от серия B6 се произвеждат с диагонал от 19 до 27 инча, резолюция до 1920х1080 пиксела, портове USB 3.0 и гнезда за MHL стандарта, чрез които може да се синхронизира изображението на екрана на монитора с мобилни устройства, поддържащи този стандарт. Мониторите са с богата функционалност: поддържа се технологията ComfyView, намалена е отразяваната светлина за по-комфортна работа и са осигурени широки ъгли на гледане. В комплекта е включена и поставката ErgoStand, чрез която се осигурява завъртане на монитора от -5 до 35 градуса вертикално и хоризонтално. Разположението на монитора по височина може да се регулира в рамките на 150 мм.

Мониторите от серия V6 са с диагонал на екрана от 17 до 27 инча, останалите параметри са същите.

Като част от екологичната си програма Acer отбелязват, че при производството на тези монитори не са използвани отровни вещества, като живак и арсен.

Цени на материал PVC-h

март 13, 2013 от  
Публикувано в Акценти

 

 

pvc

   Material  Type  Form  Color    Details  €/kg  Nat.
PVC-h Rec Pel grey Granulat PVC-h Farbe grau 0.95 €  
PVC-h Rec Pel grey PVC-h grau 50 Tonnen monatlic.. 0.95 €  
PVC-h Rec Pel green Granulat PVC-h Farbe grün 0.79 €  
PVC-h Rec Pel coloured PVC-H Regranulat bunt 100 Tonn.. 0.69 €  
PVC-h Rec Pel coloured PVC-H Regranulat bunt 100 Tonn.. 0.69 €  
PVC-h Rec Pel coloured H PVC REGRANULAT BUNT 0.54 €  
PVC-h Rec Pel coloured PVC-h 10 Tonnen Mahlgut / Chip.. 0.49 €  
PVC-h Rec Pel coloured Mahlgut PVC-h Farbe bunt 0.49 €  

Цени на PE-HD материал

март 7, 2013 от  
Публикувано в Акценти

 Date  Material  Type  Form  Color  Amount  Details  €/kg  Nat.
02-14 PE-HD Rec Pel grey 5.0 to .. 1.25 €  
02-26 PE-HD Rec Pel natural 20.0 to HDPE pellets,natur,MFI 0,8 aus.. 1.10 €  
02-18 PE-HD Rec Pel black 40.0 to mfi 190/5 = 0,6 – 1,2, extrusi.. 1.10 €  
02-18 PE-HD Rec Pel black 50.0 to mfi 190/5 = 1,4 – 1,9, extrusi.. 1.10 €  
02-26 PE-HD Rec Pel black 22.0 to HDPE pellets,schwarz,MFI 0,7 a.. 0.92 €  
02-19 PE-HD Rec Pel black 22.0 to HDPE MFR 6 re-granulate black 0.90 €  
02-14 PE-HD Rec Pel black 22.0 to HDPE re-granulate black, MFR c.. 0.88 €  
02-18 PE-HD Rec Pel blue 200.0 to HDPE For barrels (blue recycle.. 0.85 €  
02-15 PE-HD Rec Pel coloured 20.0 to ex Getränkekisten ,bunt oder e.. 0.80 €  
02-20 PE-HD Rec Pel black 48.0 to HDPE black MFI 0.8-1.2 (190°/5.. 0.78 €  
02-18 PE-HD Rec Pel red 200.0 to HDPE for Crates MFI 8 0.75 €  
02-06 PE-HD Rec Pel Sonstige 200.0 to .. 0.75 €  
03-04 PE-HD Rec Pel green 190.0 to HDPE 5 reg.pel. injection moul.. 0.72 €  
02-18 PE-HD Rec Pel white 25.0 to R-HDPE MFI : 0.3 Blow Grade 0.70 €  
02-21 PE-HD Rec Pel black 40.0 to HDPE regranulat 0.68 €  
03-01 PE-HD Rec Pel coloured 40.0 to Regranulat aus HDPE Verschluss.. 0.67 €  
03-04 PE-HD Rec Pel black 160.0 to HDPE 0.5 reg.pel. injection mo.. 0.67 €  
02-18 PE-HD Rec Pel black 200.0 to PE-HD for Piping applications 0.65 €  
03-01 PE-HD Rec Pel coloured 24.0 to PE-HD 0.65 €  
02-06 PE-HD Rec Pel black 10.0 to HD-PE schwarz MFI 190/5 0,49g/.. 0.65 €  
02-18 PE-HD Rec Pel black 200.0 to PE-HD for pipes all types 0.64 €  
02-26 PE-HD Rec Pel 20.0 to HDPE repro pellets 0.63 €  
02-26 PE-HD Rec Pel 20.0 to HDPE regranulate 0.56 €  

Какво правят в Англия…

февруари 27, 2013 от  
Публикувано в Новини

plastpic22ЛОНДОН – MBA” Полимери” АД призова правителството на Обединеното кралство, да се намали данъка върху добавената стойност върху рециклиранатa пластмаса, за да стимулира потребителското търсене и насърчаване на инвестициите в рециклиранеto на пластмасoвата индустрия.