Полиетилен с ниска плътност LDPE

март 8, 2013, 07:58  

Полиетилен с ниска плътност (LDPE) е термопластичен от мономер етилен . Това e първи клас на полиетиленте , произведени през 1933 г. отImperial Chemical Industries  с помощта на високо налягане чрез процес- свободни радикали/ полимеризация .  Неговото производство  използва същия метод   и днес.  Рециклира се 5,7% от LDPE (рециклиране номер 4). LDPE

Въпреки конкуренцията от по-модерни полимери, LDPE продължава да бъде важен клас пластмаса. През 2009 г. на световния пазар LDPE достигна обем от US $ 22,2 млрд. евро (15.9 млрд. евро). 

LDPE се определя като плътностна гама от 0.910-0.940 грама / см 3. LDPE не е реактивен при стайна температура , освен от силни окислители и някои разтворители, които причиняват подуване. Могат да издържат на температури от 80 ° C непрекъснато и 95 ° C за кратък период от време. Произведено в прозрачни или непрозрачни промени, това е доста гъвкаво , но и чупливо.

LDPE има повече разклонения (на около 2% от въглеродните атоми) от HDPE , така че междумолекулните сили  са по-слаби,  а неговата якост на опън е по-ниска, но устойчивостта му е по-висока. Също така, тъй като молекулите му са по-плътно и по-малко кристални поради странични разклонения, неговата плътност е по-ниска. LDPE съдържа химични елементи въглерод и водород .

Химическа устойчивост

 • Отлична устойчивост (без удар), за  разреждане на  концентрирани киселини , алкохоли , основи и естер
 • Добра устойчивост (второстепенен атака) алдехиди , кетони и растителни масла
 • Ограничена устойчивост (умерена атака подходящ само за краткотрайна употреба) алифатни и ароматни въглеводороди , минерални масла и окислители
 • Лош съпротива и не се препоръчва за употреба с халогенирани въглеводороди .

LDPE се използва широко за производството на различни контейнери, отпускането на бутилки, измиване на бутилки, тръби, пластмасови торбички за компютърни компоненти, както и различни монолитно лабораторно оборудване. Най-честата употреба е в найлонови торбички . Други продукти, произведени от него, включват:

 • Опаковки и общите контейнери предназначение
 • Корозийно-устойчиви работни повърхности
 • Части, които трябва да се заваряват и машинна обработка
 • Части, които изискват гъвкавост, за които тя служи много добре
 • Много мека и еластична части като SNAP-ON капаци
 • Шест Pack пръстени
 • Сок и мляко картонени кутии 
 • Части на компютърен хардуер, като твърди дискове , екранни карти и оптични дискови устройства
 • Детска площадка/ пързалки
 • Найлонови опаковки

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!