Идентификационни кодове на пластмасите

март 19, 2014, 11:35  

img_196091По отношение на идентификационния им код пластмасите се делят на 7 групи.Всяка група има собствен идентификационен код.

Въпреки че много видове пластмаси могат да се рециклират,в момента се рециклират само отпадъците от домакинствата.(Това не е вярно.Дори в България има предприятия зя рециклиране,които преработват и промишлен отпадък,стига да има кой да го събере и да отговаря на определени показатели.В България има промишленост за рециклиране на пластмаси от 70-те години,а още по-рано в развитите страни.Друг е въпроса какъв процент от генерирания отпадък се обхваща и какъв е броя на мошенниците в този бранш.)Всички пластмасови бутилки могат да се рециклират с изключение на кафявите бутилки за напитки,като нпр. тези за бира.За производството им са необходими няколко вида пластмаси,за да се постигнат необходимите бариерни свойства,което подобрява съхранението на бирата.Тези бутилки са с два или повече слоя от поне две различни пластмаси,което затруднява рецеклиранито им.(В многослойни бутилки се съхранява не само бира,но и много др. продукти.Наистина, рециклирането на такива бутилки е затруднено.Рециклирания материал есмесен.Разделянето е скъпо и съмнително.Приложението на рециклирания материал като смесен е ограничено.Богати страни като Германия,Швейцария и др. субсидират такава дейност,но естествено,мащаба е ограничен като % от генерирания отпадък.)

Следват данни по разглеждания въпрос:

Полиетилен терефталат(РЕТ) : кода е цифрата „1″,заобиколена от три  стрелки ; прозрачен(само ако се спази определена технология на преработка-иначе е млечно бял и непрозрачен) ; бариерни свойства по отношение на влага – от задоволителни до добри ; бариерни свойства по отношение на кислород – добри ; максимална температура на експлоатация – 50 град. Целзии ; твърдост(коравина) – умерена до висока ; устойчивост на удар – добра до превъзходна ; устойчивост на топлина – лоша до задоволителна ; устойчивост на нискси температури – добра ; устойчивост на слънчева светлина – добра.

Полиетилен висока плътност(HDPE): кода е цифрата „2″,заобиколена с три стрелки ; полупрозрачен(мътно-прозрачен)(когато не е оцветен с пигменти,придаващи освен цвят и непрозрачност) ; бариерни свойства по отношение на влага – добри до превъзходни ; бариерни свойства по отношение на кислород – лоши ; максимална температура на експлоатация – 63 град. Целзии ;твърдост – умерена ; устойчивост на удар – добра до превъзходна ; устойчивост на топлина – добра ; студоустойчивост – превъзходна ; устойчивост на слънчева светлина – умерена(всъщност,ако не е добре стабилизиран е незадоволително устойчив).

- Поливинил хлорид(РVС) : кода е цифрата „3″,заобиколена с три стрелки ; прозрачен(когото е без пълнители и без оцветители,придаващи непрозрачност,а това се случва сравнително рядко-такива са приложенията му;при бутилките често се използва прозрачен РVС ) ; бариерни свойства по отношение на влага – умерени ; бариерни свойства по отношение на кислород – добри ; максимална температура на експлоатация – 50 град. Целзии(когато е с голям % пластификатор може да прояви известно омекване и при по-ниски температури,но обикновено в такива случаи се изисква материала да е мек и гъвкав) ; твърдост – умерена до висока(когато е с пластификатори може да има ниска твърдост и висока гъвкавост,но за бутилки се ползва твърд РVС) ; устойчивост на удар – умерена до добра ; топлоустойчивост – ниска до задоволителна ;студоустойчивост – умерена ; устойчивост на слънчева светлина – от лоша до добра(това зависи основно от съдържанието на съответните стабилизатори и от скоростта  на мигриране на пластификатора,ако има такъв).

- Полиетилен ниска плътност(LDPE) : кода е цифрата „4″,заобиколена от три стрелки ; полупрозрачен ; бариерни свойства по отношение на влага – добри ; бариерни свойства по отношение на кислород – лоши ; максимална температура на експлоатация – 50 град. Целзии ; твърдост – ниска ; устойчивост на удар – превъзходна ; топлоустойчивост – задоволителна ; студоустойчивост – превъзходна ; устойчивост на слънчева светлина – задоволителна( платно/фолио от LDPE издържа един сезон,а ако е от рециклиран материал – един месец).

- Полипропилен(РР) : кода е цифрата „5″,заобиколена от три стрелки ; полупрозрачен ; бариерни свойства по отношение на влага – от добри до превъзходни ; бариерни свойства по отношение на кислород – лоши ; максимална температура на експлоатация – 75 град. Целзии ; твърдост – от умерена до висока ; устойчивост на удар – от лоша до добра ; устойчивост на топлина – добра ; студоустойчивост – от лоша до задоволителна ; устойчивост на слънчева светлина – умерена.

- Полистирол(PS) : кода е цифрата „6″,заобиколена от три стрелки ; прозрачен(но има както прозрачни,така и непрозрачни ко-полимери) ;бариерни свойства по отношение на влага – лоши до приемливи ; бариерни свойства по отношение на кислород – задоволителни ; максимална температура на експлоатация – 65 град. Целзии ; твърдост – умерена до висока ; устойчивост на удар -лоша до добра(кополимерите имат много добра устойчивост на удар) ; устойчивост на топлина – задоволителна ; устойчивост на ниски температури – лоша ; устойчивост на слънчева светлина – лоша до задоволителна.

Идентификационен код „7″(цифрата „7″,оградена с три стрелки) е за всички други пластмаси извън упоменатите по-горе шест групи.

Ако бутилката е произведена с използване на смес от пластмаси,т.е. две или повече пластмаси,например РЕТ и друг полимер,то тя следва да се означи с код „7″

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!