За сайта


www.plastic-bg.com е информационен браншови сайт за производството, търговията и рециклирането на пластмаси, пластмасови изделия, суровини и отпадъци в България.

Вече две поредни години, Plastic-bg.com e медиен партньор на международното изложение за рециклиране и технологии за Югоизточна Европа “Save The Planet”, oрганизирано от Виа Експо.