Via Expo / Save The Planet 2016

януари 3, 2016, 16:07  

Save the Planet – международно изложение и конференция за управление на отпадъци

5-7 април, София, организатор: Виа Експо

Партньори:  scrap-bg.com, plastic-bg.com

За поредна година Save the Planet ще представи нови решения и добри практики за управление и рециклиране на отпадъци. Директни изложители и лектори от 12 държави ще вземат участие. Целта на изявата е да покаже как чрез  модерни технологии от отпадъците може да се произведе биогаз, компост, вторични материали (пластмаса, стъкло, инертни материали за строителството и др.)

 

Лекторите ще отговорят на въпросите:

▪ Как България може да приложи модела на кръгова икономика?

▪ Как напредваме в управлението на строителните отпадъци и какво още предстои?

▪ Как да се справим с димните газове чрез прилагане на авангардна технология?

▪ Как безопасно да оползотворим твърдите битови отпадъци и да произведем енергия?

▪ Как да превърнем отпадъците в ресурс в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и дървообработването?

 


Част от акцентите на изложението са решения на компании от Австрия, България, Дания, Италия и Швейцария:

▪ оборудване за третиране на хранителни отпадъци

▪ Иновативни решения за рециклиране на пластмасови отпадъци

▪ Инсталация за производство на енергия от отпадъци с възвръщаемост на инвестицията от 3 до 5 години

▪ Шредери с висока производителност и ниска консумация на енергия

▪ Съдове за компостиране и разделно сметосъбиране

 

Организатор: www.viaexpo.com

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!