Socar – OGPC

ноември 25, 2014 от  
Публикувано в Новини

azerДържавната нефтена компания на Азербайджан (SOCAR) е на път да започне операции за  17 $  млрд. за  преработка в нефтохимическия и  нефтогазов комплекс (OGPC) през 2020 г. OGPC се намира в  Garadagh – Баку, Азербайджан. Проектът включва и нефтохимическия комплекс, петролна рафинерия и преработвателно предприятие, газ, с капацитет от 1,7 млн ​​тона, 10 млн тона, и 10 милиарда кубически метра годишно, съответно, както и Euro-5 стандартен бензин и дизел, както и A-1 реактивно двигателлно гориво, в съответствие със западните стандарти. Около 90% от своите петролни продукти, в това число от полиетилен, полипропилен и бутадиен ще се изнасят за Турция и други европейски и азиатски пазари. 

Пластмаси от парников газ

януари 23, 2014 от  
Публикувано в Новини

pgАмериканската компания е открила, патентовала и комерсиализирала технология за улавяне на въглерода, която извлича въглеродните молекули от въздуха, съдържащ парниковия газ и ги пренарежда в дълговерижни термопластични полимери. Тези полимери имат сходни качества с пластмасите, произведени от петролни продукти.

Технологията може да работи в продължение на години, в различни парникови газове: от биогаз до въздух, богат на въглероден двуокис. Newlight Technologies може да синтезира висококачествени термопластмаси от различни източници: пречиствателни станции за отпадъчни води, сметища, химични или биологични реактори, както и електроцентрали.

Процес на превръщане на парниковия газ в пластмаса
Улавяне: Първо въздухът с парниковия газ (метан, въглероден двуокис и др.) се улавят в патентования конверсионен реактор на Newlight.
Отделяне: Второ, въглеродът и кислородът се извличат от системата въздух – парников газ и се изолират за полимеризация.
Полимеризация: Накрая изолираните въглерод и кислород се пренареждат в дългата молекулна верига на термополимера.

Материалът AirCarbon е направен от въглерод и кислород, извлечени от замърсения въздух.
Той е екологична алтернатива на множество полимери, произвеждани от нефт: полипропилен, полиетилен, полистирен и др.

Смолата AirCarbon може да се изтегля, формова, валцова, да се прави на балон, да се изтегля на влакно и др.
Тя е естествено биоразградим и напълно рециклируем материал.

Материалът може да намали използването на нефт, което пък ще подобри екологичната обстановка, и в същото време използва парниковия газ като чист, евтин и огромен ресурс, казват изобретателите на технологията.

Нови технологии за рециклиране

април 16, 2013 от  
Публикувано в Акценти

stop

Phoenix Technologies LLC получи разрешение от Федералната Агенция за Храни и Лекарства(в САЩ) за използване на РЕТ(получен с нова технология за рециклиране)в пряк контакт с хранителни продукти.При процеса мленките от РЕТ се разпрашават(пулверизират) до частици с размер около 300 микрона(0,3 мм.),от получения прах се отстраняват летливите вещества под вакуум в продължение на 5 часа при 170 град. Целзии.След това праха се уплътнява до порьозни гранули като се употребява патентована добавка(U.S.Pat.#7262244),при което се запазва висок вътрешен вискозитет на полимера.
Amut SpA-Италия построи най-голямата от своите почистващи инсталации,работещи чрез фрикция(триене).До момента на тази инсталация е постигната производителност от 3000кг./час.Разхода на вода е само 1 литър за 1 кг. пластмаса.Миналата година е доставена една инсталация на Freudenberg Politex в Colmar – Франция.
Amut също разработи по-нископроизводителна модулна инсталация за рециклиране на РЕТ(500 кг./час),която се побира в два 40-футови(12-метрови) контейнера.Компанията твърди,че разходите при експлоатацията й са 15-18 цента/кг. продукция.Тя включва мелница за мокро смилане,вана за отделяне по плътност на полиолефини(полиетилен и полипропилен),възел за измиване чрез фрикция(триене),вана за изплакване,втора вана за разделяне по плътност,механичен сушител,обезпрашител,детектор за метали и ръкавен филтър за чисти мленки,като всичко е автоматизирано и процеса се контролира чрез PLC(програмируем логически контролер).
New Earth Sistems,St.George-Юта,САЩ подготвя първата си инсталация за рециклиране на РЕТ мленки от бутилки,предвидена да преработва 30 хил.т./год.От 2008 г. инсталацията започва работа в Калифорния.През 2006г. същата фирма разработи малка контейнеризирана система за рециклиране на РЕТ бутилки с капацитет от 800кг./час почистени мленки(от бутилки).Тя работи съвместно с контейнеризирана инсталация за обработка с вода(т.е.измиване),наречена T-Prep.
Erema-Австрия дублира(обедини) своя кристализиращ сушител за предварителна обработка на мленки от РЕТ бутилки в своя процес Vacurema(за рециклиране на полимери).
Същата фирма въведе два нови възела в линиите за рециклиране на РЕТ-кристализатор
и възел за намаляване на ацеталдехида.Първия възел представлява изолирана вибрираща плоскост,която кристализира гранулите,използвайки топлината от гранулирането.Възела за намаляване на ацеталдехида нагрява гранулите отново след кристализирането,за да се свали нивото на ацеталдехида под 1ppm(милионна част).Този възел беше оповестен през 2008г. Първия такъв възел ще бъде инсталиран за изпитания.
Sorema,поделение на Previero N. Srl-Италия модифицира измиващите си системи от преди 2 год.Подобрената система(наречена Super Clean) е предвидена да отстранява органични онечиствания,намерени по някои от промитите мленки от РЕТ бутилки,за които се съобщава ,че предизвикват проблеми при изпаряването си при обработка на мленките в кристализатор-сушителите.Системата е била монтирана на шест действуващи системи за промиване на мленки.
Шнековия уплътнител на Runi А/S – Дания обикновено се използва за уплътняване на опаковки от експандиран(разпенен) полистирол,но също е бил използван за натрошаване и отделяне на водата от пълни с вода РЕТ бутилки в няколко бутилиращи фабрики в САЩ,а в Европа- за отстраняване на водата от промит филм.

Биополимери с дълготрайно приложение

март 29, 2013 от  
Публикувано в Акценти

Биополимери за принадлежности с дълготрайно приложение

bio

Първоначално биопластмасите бяха създадени за определени приложения като опаковки и др./с недълготрайно и неотговорно приложение/.Основното им предимство беше,че не биха могли да останат дълго в околната среда,тъй като се разграждат и се превръщат в компост/тор/.Но сега специалистите по смесване/композиции /на биополимери подобряват свойствата им /подсилват ги/ с оглед изработка на детайли с дълготрайно приложeние.Нови типове композиции са предназначени за изделия за  автомобилната промишленост,електрониката и строителството.За да се преодолее присъщата на повечето биополимери трошливост,ниска топлоустойчивост и ограничена преработваемост,те се сплавяват с обикновени полимери и се усилват с удароустойчиви модификатори,усилващи влакна и нанодобавки.

През 2007г.Европейската асоциация за биопластмаси в Берлин предвиди,че през същата година приложението на биополимири за устойчиви изделия ще нарастне до 12% от световното потребление на биопластмаси и до 40% през 2011г,въпреки че до преди година почти не е имало устойчиви биополимери на пазара.

Атракцията на устойчивите биополимери е “възстановим въглерод”,вместо “изкопаем въглерод”/от вкаменелости/ и вероятно намалена консумация на енергия и намалена емисия на парников газ/въглероден двуокис/ при производството им,въпреки че това трудно може да се измери.Друга сериозна мотивация /и затова логично много от новоразработените биополимери идват от Азия/ е да се отговори на директивата на Японското правителство към 2020г. 20%  от употребяваните в Япония пластмаси да са биоразграждащи се.Тази директива отваря път на частично биоразграждащите се полимери-сплави или смеси от био- и нефтохимични материали,които заедно намаляват общата” въглеродна следа”  и подобряват свойствата на биоматериалите.

Новите устойчиви биоматериали,обсъждани тук,  включват такива на основа полимлечна киселина/РLA/,полихидроксиалканоати/PHAs/ ,такива като PHBV и промишлено нишесте.Някои от разработените най-напред материали на основа тези биополимери са вече търговски продукти и някои напредничави преработватели ги пробват.

Разбира се има и установени конструкционни полимери,които напоследък възприеха/заимстваха/ етикета “био” като найлон 610 и 11,които са на основа рициново масло.Също нарастващ брой от съществуващите полимери за трайни стоки -PEBA и кополиестера ТРЕs,ТРUs и даже PMMA/полиметилметакрилат/се произвеждат от възстановими суровини.Но всички тези утвърдени материали не са във фокуса на внимание в тази статия.

Сплавяне,модифициране

Повечето устойчиви биополимери,които са на пазара днес са на основа PLA,чиито доставка към момента е трудна,така че количествата нови сплави са  все още ограничени.PLA се смесва с полимери от нефтохимичен произход като РС/поликарбонати/,РР/полипропилен/,ABS/стиролни кополимери/,HIPS/удароустойчив полистирол/,PET/полиестер/ и PMMAполипропилен/,добавят се пълнители,влакна и добавки за потискане на разграждането,подобряване на термоустойчивостта,намаляване на трошливостта и скоростта на кристализация.

Смесването с ABS  например намалява трошливостта.АBS  се смесва лесно с  PLA,като се получава двуфазна смес,която е ннепрозрачна.Смесването на PLA с полиетилен и кополимери също намалява трошливостта.Смесите с полиолефини са непрозрачни,а тези с PMMA са прозрачни.

PLA се смесва също с други биополимери като PHBV/полихидроксибутират валерат/ или др. полимери от този тип,които имат свойства,подобни на нискомолекулен ABS и могат да намаллят трошливостта.PHBV също подобрява термоустойчивостта на полимерите от типа PLA,но сместта губи прозрачност и ако се съди по свреденията,е по-трудна за преработка.

PHBV e налична в пилотни количества от Tianan Biologic Material C0. в Китай.Търговска инсталация с капацитет около 10000т./год. ще бъде пусната в действие в началото на 2010г.Друг полимер от типа PHA с търговско наименование Mirel се предлага в развойни количества от Telles,Lowell,Масачузетс,дъщерна фирма на Archer Daniels Midland и Metabolix.Първата търговска инсталация за Mirel/около 50000т./год./ се очаква да бъде пусната в производство през второто тримесечие.

Добавките също са от значение за подобряване на биополимерите с оглед приложение за трайни изделияТалка като зародишообразуващ агент ускорява кристаллизацията на PLA и намалява в известна степен цикъла при леене.Калциевия сулфат/дехидратиран гипс/подобрява термоустойчивостта.Много фини частици /0,05 микрона/ силициева киселина  подобряват здравината при запазване на прозрачността.Усилването на PLA с мрежа от карбонови нишки от омрежен полимер увеличава топлопроводността при употреба в електрониката      За   специален фино утаен калциев карбонат от Specialty Minerals,наречен EM force Bio се съобщава,че намалява чупливостта на PLA.При напълване с 30% от този материал в PLA се съобщава за постигнато десетократно увеличение на устойчивостта на удар и падане на еластичността.

Не всички са на мнение,че полимерите от типа PLA могат да бъдат направени  дълготрайни. ПРоизводителят на биополимерни композиции Cereplast употребява PLA само за разграждащи се смеси и предпочита индустриално ниша устойчиви биокомпозиции.”PLA с неговата чудесна прозрачност не би трябвало да се употребява за производство на непрозрачни трайни изделия,а само за биоразграждащи се” казва президента на Cereplast Frederic Scheer.”А и пазара за устойчиви изделия е в размер на милиони тонове.Просто няма как да има достатъчно PLA за посрещане на тези нужди за десетилетия напред.”

Доставчиците на PLA увеличават мощностите с цел поне да се доближат до тези нужди.Nature Works,самостоятелен доставчик на широка гама продукти,e разширила предприятието си в Blair,Небраска от около 70 на около 140 хил.т./год. тази година.Hisun в Китай произвежда около 5хил.т./год.,а в Европа бяха обявени две нови предприятия,чиито строеж още не е започнал.

______________________

Рециклиране и смесване в една стъпка

март 26, 2013 от  
Публикувано в Новини

recyErema – Австрия са развили нова система,която комбинира рециклиране и смесване в една стъпка.Системата Dubbed Corema  се основава на идеята за използване на евтини рециклирани материали за производство на пригодени за конкретни нужди смеси в една стъпка(на един етап),без междинно охлаждане.Това дава възможност на предприятиата за рециклиране да  пригаждат материалите за конкретни нужди и да осигуряват на производителите на смеси свобода на действие при купуване  и рециклиране на отпадъци.Например,за  този подход се твърди,че е подходящ за преработка на евтини смесени фракции като  РЕТ/РЕ(полиетилен-терефталат/полиетилен) с добавки,а също и за производство на полипропилен(РР),напълнен с 20% талк от отпадъци от нетъкан текстил.

За процеса  Erema  са се обърнали към  фирмата  Coperion .Суровината се подава в режещо-смесващата инсталация на  Erema,където се нарязва,хомогенизира,нагрява,суши и омекчава.Предварително нагретия материал се рластицира в тангенциално(странично)  захранван едно-шнеков екструдер и се почиства чрез напълно автоматичен,самопочистващ се филтър.След това сместта се подава в двушнеков екструдер с еднаква посока на въртене на шнековете за смесване и обезгазяване.Системите се предлагат с производителност от 250 до 3500 кг./час.

Бел.пр.: Дву-шнековите екструдери с еднаква посока на въртене на шнековете имат много добро смесващо действие както при смесване на различни полимери,така и при смесване на полимери с пълнители(в т.ч. минерални пълнители с полимери-нпр. талк с полипропилен).