Регионален център за управление на отпадъците

март 27, 2014 от  
Публикувано в Новини

plastic-scrap

Обединение „Иринополис“ ДЗЗД с партньори Трейс Груп Холд, Водстрой 98, Инфраструктурно строителство и Енергоремонт строй подписа договор с община Стара Загора за изграждането на регионален център за управление на отпадъците. В проекта се предвижда изграждането на регионално депо, инсталации за сепариране и закрито компостиране, проектиране и изграждане на довеждаща/отвеждаща инфраструктура и изместване на захрахващ кабел 20 KV. Стойността на проекта, чийто срок на изпълнение е 15 месеца е 32.538 млн. лв.

Първия Рециклиращ център за приемане на отпадъци от опаковки

ноември 28, 2013 от  
Публикувано в Новини

НОВА АВТОМАТИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЩЕ БЪДЕ ДЕМОНСТРИРАНА УТРЕ В СОФИЯ

С поставянето на Рециклиращия център в София, България става 56 държава в света, в която работи тази иновативна технология за намаляване на отпадъците от опаковки, в градска среда

 

                Уважаеми колеги,

Утре,  29.11.2013 г. (петък) от 11:00 часа, в Княжевска градина, Паметникa на Съветската армия (зад спирката на Орлов мост), ще се проведе Церемония за откриване на първия Рециклиращ център за приемане на отпадъци от опаковки. Пилотното приложение на напълно автоматизираната система за приемане на отпадъци от 3 вида опаковки – стъкло, метал, пластмаса, се изпълнява по проект от Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и се финансира от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Рециклиращият център приема опаковките, разделя ги автоматично в 3 контейнера и ги компресира, като намалява обема им до минимум. По данни на производителя на машините – норвежката фирма ТОМРА, за 1 минута в системата могат да се преработят до 42 опаковки. Капацитетът за събиране, сортиране и пресоване на съоръжението се равнява по обем на 12 контейнера за разделно събиране на отпадъци. Модерната технология се прилага успешно в 55 държави в Европа и света, между които Великобритания, САЩ, Норвегия, Германия, Гърция и други, като част от депозитната система за обратно изкупуване на опаковки. В България, приложението на технологията е подкрепено от МОСВ, и от двете пилотни общини – София и Димитровград, в които се изпълнява проекта „Национална информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци чрез пилотно внедряване на най-модерния технологичен - Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци - и намаляване на емисиите парникови газове (ЕПГ)”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд  в България.

 

Заповядайте!

Пластмасите отбелязват 3% ръст в производството

ноември 6, 2013 от  
Публикувано в Новини

1

Най-новите статистически данни, отбелязват близо 3 % ръст на  пластмасовото производство през 2012 година. Това е в съответствие с последните данни , оповестени от PlasticsEurope . Общата продукция се е увеличила от 280 метрични тона в 2012 до 288 метрични тона  през 2013 година.

Въпреки това, данните показват, че производството на пластмаса в Европа се  е понижило с 3% през 2012 г., поради спад в търсенето  на опаковките в  строителния и автомобилния сектор. Търговската асоциация очаква 2013 да бъде година на консолидация и търсенето да се увеличава  постепенно от 2014 г. нататък .

Степента на рециклиране и възстановяване през 2012 г. възлиза на 26.3% , по-висока от 4,9% спрямо предходната година . Цената за оползотворяване на енергията през годината  се  е повишила с 3.3 %, при 35.6% . Общият процент на възстановяване се е подобрил с 4% през 2011 година. Средният общ процент на възстановяване за 2012 г. е 61.9% . Темповете на рециклирането и оползотворяването на енергия от страна на европейските страни има забележителна промяна. Коефициентите на оползотворяване на Обединеното кралство е под 30% .

 

Oткриване на първия в България Рециклиращ център за опаковки

октомври 22, 2013 от  
Публикувано в Новини

opakowkiНова технология за приемане на отпадъци от опаковки ще бъде демонстрирана утре в Димитровград, по време на официална Церемония за откриване на първия в България Рециклиращ център за автоматизирано приемане на опаковки

 

                Пилотното приложение на напълно автоматизираната система за приемане на отпадъци, от 3 вида опаковки – стъкло, метал, пластмаса, се финансира по проект от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд

 

         За първи път в България ще бъде демонстрирана и пусната в експлоатация напълно автоматизирана система – Рециклиращ център за приемане на отпадъци от 3 вида опаковки – стъкло, пластмаса и метал. Центърът приема опаковките и ги компресира, като за 1 минута в системата могат да се  преработят до 42 опаковки, по данни на производителя на машините – норвежката фирма ТОМРА. Капацитетът за събиране, сортиране и пресоване на опаковки в съоръжението се равнява по обем на 12 контейнера за разделно събиране на отпадъци. Новият модел за събиране и компресиране на опаковки ще бъде приложен в София и Димитровград, в рамките на проект „Национална информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци чрез пилотно внедряване на най-модерния технологичен - Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци - и намаляване на емисиите парникови газове (ЕПГ)”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд  в България. Модерната технология се прилага успешно в 55 държави в Европа и света, между които Великобритания, САЩ, Норвегия, Германия, Гърция и други.

Rapak Europe – Производител на опаковки и кутии

август 15, 2013 от  
Публикувано в Новини

ang

Британският завод на Rapak Europe вероятно ще бъде преместен в България. Производителят на опаковки и кутии, които е подразделение на Plastics DS Smith, в момента е в преговори с работната си сила в Обединеното кралство.

Компанията вярва, че нейните европейски операции имат потенциал за растеж, но Великобритания не е най-доброто място за производствените съоръжения, които ще бъдат преместени в Шумен, България.

Планира се процесът на пренасяне на производството да започне през октомври. “От тази дата всички производствени дейности във Великобритания ще бъдат постепенно прекратени и заводът ще бъде затворен през март 2014 г.”, се казва в прессъобщението на компанията.

Полистирен (PS)

март 8, 2013 от  
Публикувано в Новини

ps1Полистирен (PS)е синтетичен ароматен полимер, от мономера стирен , течен нефтохимически . Полистирол може да бъде твърда или пяна. Полистирен е ясен, твърд и чуплив с общо предназначение.Това е много евтин материал за единица тегло. Това е доста лоша бариера за пари- кислород и вода и има относително ниска точка на топене.  Полистирол е един от най-широко използваните пластмаси , мащаба на производството му е няколко милиарда килограма на година. Полистирол може да бъде естествено прозрачен , но може да бъде оцветен с оцветители. Приложения включват защитна опаковка (за опаковане -храни и калъфи за CD и DVD ), контейнери (например като “clamshells”), капаци, бутилки, подноси, чаши и за еднократна употреба прибори за хранене . 

Като термопластичен полимер, полистирен е в твърдо състояние  при стайна температура, но се разтича при нагряване над около 100 ° C . Отново става твърд при охлаждане. Поведението при иази температури се експлоатира за формоване и пресоване , тъй като  може да бъде във форми с фини детайли.

Той е много бавен  биоразграждащ се и затова е в центъра на полемиките, тъй като  често е в изобилие  в открита среда , особено по бреговете и водни пътища, и в пяна форма.

Полистирол
Идентификатори
Съкращения PS
Молекулна формула (C 8 H 8) №
Плътност 0.96-1.04
Точка на топене ~ 240 ° C [2] (разлага на по-ниски T)
Топлопроводимост 0,033 W / (m · K) (пяна, ρ 0,05 г / см 3) [1]
Коефициент на пречупване (N D) 1.6; диелектрична константа 2.6 (1 KHz – 1 GHz) [3]
Сродни съединения
Сродни съединения Стирен (мономер)
Освен където е обявено друго, данните са дадени за материали в тяхното стандартно състояние (при 25 ° C, 100 кРа)

Рециклиране

Идентификационен код  за полистирол

Като цяло, полистирен не се приема по програми за рециклиране, и не се разделя и рециклира, както е прието. В Германия, полистирен се събира, като следствие на опаковката право (Verpackungsverordnung), който изисква от производителите да поемат отговорност за рециклиране или унищожаване на всеки опаковъчен материал, които те продават.

Повечето продукти, полистирол, които в момента не се рециклират се дължи на липсата на стимул да инвестират в компактори и логистични системи, които се изискват. Поради ниската плътност на пенополистирол, не е изгодно да се събират. Въпреки това, ако отпадъчния материал преминава през първоначален процес на уплътняване, съществени промени плътност от обикновено 30 кг / м 3 до 330 кг / m 3 и става за рециклиране на стока с висока стойност за производители на рециклирани пластмасови топчета. Скрап от експандиран полистирол може да бъде лесно да се добавят от продукти като EPS изолация /листове и други материали EPS за строителни приложения. Когато не се използва, за да направи EPS- пяна , тази скрап може да бъде превърната в закачалки за дрехи, пейки, саксии за цветя, играчки, телбоди, разсади( контейнери), рамки за картини и архитектурени калъпи от рециклирана PS. 

Рециклирани EPS се използват и в много операции за леене на метали. Rastra е направена от EPS, която е съчетана с цимент, за да се използва като изолация в правенето на бетонови основи и стени. Американските производители са произвеждали изолационни  форми с приблизително 80% рециклирана EPS от 1993 г. насам.