Цените на АВС,PC,PA 6, PA 6.6,POM

декември 2, 2014 от  
Публикувано в Акценти

 

ABS Regrind / Flakes ABS Pellets
Month/Year Average price Month/Year Average price
January 2014 0.79 €/kg January 2014 1.41 €/kg
February 2014 0.67 €/kg February 2014 1.39 €/kg
March 2014 0.70 €/kg March 2014 1.27 €/kg
April 2014 0.79 €/kg April 2014 1.34 €/kg
May 2014 0.82 €/kg May 2014 1.33 €/kg
June 2014 0.77 €/kg June 2014 1.45 €/kg
July 2014 0.78 €/kg July 2014 1.50 €/kg
August 2014 0.76 €/kg August 2014 1.51 €/kg
September 2014 0.73 €/kg September 2014 1.57 €/kg
October 2014 0.86 €/kg October 2014 1.44 €/kg
November 2014 0.75 €/kg November 2014 1.44 €/kg
December 2014 0.74 €/kg December 2014 1.46 €/kg
         PC Regrind / Flakes PC / Pellets
January 2014 1.11 €/kg January 2014 2.28 €/kg
February 2014 1.08 €/kg February 2014 2.10 €/kg
March 2014 1.05 €/kg March 2014 1.89 €/kg
April 2014 1.06 €/kg April 2014 2.07 €/kg
May 2014 1.09 €/kg May 2014 2.08 €/kg
June 2014 1.04 €/kg June 2014 1.98 €/kg
July 2014 1.03 €/kg July 2014 1.96 €/kg
August 2014 1.00 €/kg August 2014 1.88 €/kg
September 2014 1.02 €/kg September 2014 1.93 €/kg
October 2014 1.04 €/kg October 2014 1.97 €/kg
November 2014 1.00 €/kg November 2014 2.09 €/kg
December 2014 0.99 €/kg December 2014 2.01 €/kg
       PBT Regrind / Flakes PBT / Pellets
January 2014 0.65 €/kg January 2014 1.91 €/kg
February 2014 0.64 €/kg February 2014 1.90 €/kg
March 2014 0.63 €/kg March 2014 1.74 €/kg
April 2014 0.63 €/kg April 2014 1.70 €/kg
May 2014 0.63 €/kg May 2014 1.77 €/kg
June 2014 0.68 €/kg June 2014 1.67 €/kg
July 2014 0.69 €/kg July 2014 1.64 €/kg
August 2014 0.68 €/kg August 2014 1.65 €/kg
September 2014 0.63 €/kg September 2014 1.73 €/kg
October 2014 0.65 €/kg October 2014 1.82 €/kg
November 2014 0.61 €/kg November 2014 1.88 €/kg
December 2014 0.66 €/kg December 2014 1.80 €/kg
        PA 6 Regrind / Flakes PA 6 Pellets
January 2014 1.21 €/kg January 2014 2.02 €/kg
February 2014 1.18 €/kg February 2014 1.99 €/kg
March 2014 1.20 €/kg March 2014 1.99 €/kg
April 2014 1.13 €/kg April 2014 1.99 €/kg
May 2014 1.22 €/kg May 2014 1.94 €/kg
June 2014 1.11 €/kg June 2014 2.04 €/kg
July 2014 1.02 €/kg July 2014 1.99 €/kg
August 2014 1.08 €/kg August 2014 1.97 €/kg
September 2014 1.06 €/kg September 2014 2.02 €/kg
October 2014 1.03 €/kg October 2014 1.93 €/kg
November 2014 1.09 €/kg November 2014 2.00 €/kg
December 2014 1.12 €/kg December 2014 1.95 €/kg
      PA 6.6 Regrind / Flakes PA 6.6 Pellets
January 2014 1.18 €/kg January 2014 2.22 €/kg
February 2014 1.13 €/kg February 2014 2.29 €/kg
March 2014 1.01 €/kg March 2014 2.20 €/kg
April 2014 1.07 €/kg April 2014 1.96 €/kg
May 2014 1.28 €/kg May 2014 1.95 €/kg
June 2014 1.14 €/kg June 2014 1.93 €/kg
July 2014 1.07 €/kg July 2014 1.96 €/kg
August 2014 1.08 €/kg August 2014 1.97 €/kg
September 2014 1.06 €/kg September 2014 2.02 €/kg
October 2014 1.18 €/kg October 2014 1.80 €/kg
November 2014 1.22 €/kg November 2014 1.91 €/kg
December 2014 1.22 €/kg December 2014 1.99 €/kg
    POM Regrind / Flakes POM Pellets
January 2014 0.75 €/kg January 2014 1.78 €/kg
February 2014 0.74 €/kg February 2014 1.73 €/kg
March 2014 0.69 €/kg March 2014 1.49 €/kg
April 2014 0.66 €/kg April 2014 1.39 €/kg
May 2014 0.69 €/kg May 2014 1.48 €/kg
June 2014 0.65 €/kg June 2014 1.37 €/kg
July 2014 0.66 €/kg July 2014 1.35 €/kg
August 2014 0.69 €/kg August 2014 1.47 €/kg
September 2014 0.66 €/kg September 2014 1.43 €/kg
October 2014 0.65 €/kg October 2014 1.41 €/kg
November 2014 0.64 €/kg November 2014 1.50 €/kg
December 2014 0.66 €/kg December 2014 1.34 €/kg