Plastic bottle prices 2013

септември 23, 2013, 09:19  

Plastic bottles 2013

 pet

Plastic bottle prices 2013 £(анг.лири) per tonne

Jan Feb Mar Apr May Jun
Clear and light blue PET 230 – 270 230 – 270 210 – 250 210 – 250 210 – 250 230 – 270
Coloured PET 25 – 55 25 – 55 25 – 55 25 – 55 30 – 55 30 – 55
HDPE natural 285 – 325 295 – 330 280 – 315 280 – 310 280 – 310 300 – 330
HDPE mixed colour 150 – 175 150 – 175 135 – 160 125 – 150 125 – 150 125 – 150
Mixed 15 – 115 20 – 120 20 – 100 20 – 90 30 – 90 30 – 100
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Clear and light blue PET 230 – 270 240 – 280
Coloured PET 30 – 55 35 – 55
HDPE natural 300 – 330 315 – 340
HDPE mixed colour 125 – 150 130 – 150
Mixed 30 – 100 40 – 110

Plastic bottle prices 2013 £ per tonne

Prices chart

Plastic bottle prices 2013 £ per tonne

Prices chart

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!