Eкструзионното раздувно формоване на бутилки с дръжки

април 5, 2013, 09:18  

Раздувно формоване(бласоване).Отстраняване на проблеми при бутилки с дръжки.

       3407m                Eкструзионното раздувно формоване на бутилки с дръжки може да изглежда лесно.Но не всяка дръжка,начертана от конструктора и изглеждаща привлекателна на отдела по продажби може да бъде отлята успешно.От много специалисти по раздувно формоване искано да помогнат за коригиране на проекта,когато се види,че обастта на дръжката е проблем.                                                                                                                                                                             Придържането към проверени от времето конструкции и правила на преработка ще реши много проблеми, и което е по-важно – ще предотврати появяването им.                                                                                        Въпроси на конструкцията: Най-важната стъпка е така да се конструира бутилката,че дръжката да се обработи правилно.Това изисква разбиране на това как  шлауха  се спуска и как се захваща от матрицата,как се прищипва и раздува до форма на бутилка.                                                                                                    При типичния бидон с дръжка характеризиращото съотношение е съотношението на главната ос (ширината на дръжката перпендикулярно на делителната линия) към малката ос (ширината на дръжката успоредно на делителната линия).Характеризиращо отношение  1: 1 е оптимално.Възможно е да се раздуе най-много съотношение  2:1.По-големи характеристични отношения със сигурност  довеждат до  невъзможност за изработване на изделието без дефекти.                                                                                                                                                                         Един оптимален прозорец при изработването(проекцията на контура на изделието върху шлауха) изисква ъгъл на наклон 5-8 градуса в областта на дръжката(наклона се отчита спрямо перпендикуляра спрямо равнината на делителната линия),така че изделието да може лесно да напусне матрицата(да бъде извадено от матрицата).Изделията с текстура(шарки по повърхността) ще изискват по-голям ъгъл на наклон в сравнение с полираните(с гладки стени) изделия.Образуването на ивица по дръжката (термина на англ е webbing)  е най-често срещания проблем,който изненадва конструкторите,които не са запознати с правилата за конструиране на дръжките.Това представлява нежелана гънка на пластмасата,която се образува от вътрешната страна на тубата когато две относително свободни части на шлауха(екструдерната цилиндрична заготовка от стопена пластмаса) се раздуват и след това се срещат  в ограничена площ.Тази гънка на пластмасата застива без да бъде притисната до стените на матрицата,като резултата обикновено е туба(бутилка),която е технически функционална,но неприемлива на външен вид.                                                                                                                                                            За да се разбере това явление,първо трябва да се разбере как се захваща шлауха,когато матрицата се затваря.Шлауха се раздува навън от областта на дръжката,формирайки изцяло прищипаната туба.(Това може да не е необходимо при всички изделия – зависи от геометрията).Забележете,че когато матрицата се затваря,двете отделни секции на изделието се формират заедно с областта на дръжката.Сега  става по-очевидно защо характеристичното осъотношение на дръжката е важно – ако дръжката е много” широка”, ще се получи голяма степен на раздуване.Важно е също да не се получават тънки стени по ъглите на изделието.В долната част  на изделието шлауха е ограничен между прищипването на дъното и прищипването при долната част на дръжката. Разтоянието от  основата на дръжката до дъното (А) трябва да бъде по-голямо или равно на разстоянието (В),което шлауха има за да се раздуе и  да оформи обиколката на изделието в областта на   дръжката.В противен случай шлауха ще достигне дъното преди да се е оформила обиколката на изделието в областта на дръжката,като закъснялото оформяне на обиколката ще формира бръчка.                                                                 Запомнете че условието А да е по-голямо или равно на В е първото правило при конструиране на дръжката.Когато се съмнявате,оставете “излишен метал” в матрицата и по-късно оптимизирайте конструкцията.                                                                                                                                                                                                                                Размерите на дръжката и на вдлъбнатините за пръстите също играят роля за образуването на бръчки.Най-общо образуване на бръчки е вероятно,ако отвора,образуващ долната част на дръжката е много близък по размер до разстоянието   между долната част на дръжката и дъното.                                                                            

Решаване на проблемите при преработката: Хитрите преработватели често ще обвиняват матрицата при производство на бутилки(туби) с дръжки.Дръжките често достигат твърде ниско по височината на изделието.Обикновено е желателно прищипването на дъното да е възможно по далече (по височина) от дръжката,така че да има достатъчно материал в дръжката,за да се формира добра стена (на дръжката).Както и да е,най-общо казано не е желателно да се прищипва под дръжката.Дръжка,която е вертикална или почти вертикална,може да причини много деликатно балансиращо действие за производителя. Ако шлауха се раздува малко повече,прищипването “пътува” надолу по стените.Ако раздуването на шлауха е малко по-малко от нормалното,дръжката може да не се прищипе и раздуването ще се провали.                                                                                    Накланянето на матрицата води до по-широк прозорец на преработване.Ако дръжката е от дясно,преработвателя ще завърти матрицата срещу часовниковата стрелка и обратно.Така че когато шлауха се спуска,малки отклонения от хоризонталното положение,причинени от раздуването,разклащане на шлауха или от налягането на въздуха в шлауха,  да нямат значителен ефект върху преработката.Накланянето на матрицата осигурява прищипването на шлауха достатъчно ниско под дръжката,за да се избегнат изтънени места.Една допълнителна полза е,че бутилката се оформя без прищипване към страната,от която става изливането на съдържанието й,като се осигурява плавно изливане.                                                                                                              Ако джобовете за изпресовките и прищипванията не са правилно оформени,то излишния материал може да проникне в изделието в областта на дръжката.Тези удебелени места са визуално непривлекателни,особено при прозрачни изделия и могат да увеличат времето на цикъла.Общо казано оформянето на джобовете за изпресовки и прищипванията за дръжките  е същото,както при джобовете(кухините) за изпресовките и за излишния материал извън външния контур изделието.                                                                   Винаги е добре да се започне с едногнездова матрица,така че всички дефекти да бъдат отработени преди проектиране на матриците за производство.Започнете със “запас от метал”(който по късно евентуално да отнемете).Започнете “на сигурно” с метала(т.е. да се отнеме по-малко метал отначало) и задръжте джобовете за приципването малко плитки при първата обработка на заготовката.Винаги е по-лесно да се удълбочат джобовете чрез отстраняване на метал,отколкото да трябва да се добавя метал обратно.                                                              С пробна матрица с едно гнездо проверете количеството материал,който се отсича(прищипва) навътре в иделието,както и  в областта на прищипването на дръжката.Уверете се,че има достатъчно материал за постигане на добро слепване,но избягвайте излишък от материал,който може да формира удебелени зони,които ще се охладят по-бавно и ще увеличат теглото на изделието.Количеството на материала в областта на прищипване на дръжката се установява най-точно чрез комбинация от подходяща конструкция на матрицата(т.е. площта и дълбочината на джоба за отсечения материал) и начин на работа при производство(т.е. раздуване,положение на матрицата под шлауха,програмиране на шлауха и наклон на матрицата).Правилния баланс може да бъде достигнат само когато  се вземат предвид и определени фактори като вида на полимера,конструкцията на изделието и изисквания при употребата му като удароустойчивост и външен вид.                                                                                                                                                                                                                                        Избор на подходяща пластмаса:В общия случай,ако пластмасата може да се преработи чред екструзионно раздуване,то е възможно тя да се раздуе до бутилка(туба) с дръжка.Полиетилен с висока плътност(HDPE) и полипропилен(РР) са най-популярните пластмаси за производство на екструзионно-раздувни изделия.Поливинилхлорида(РVC)  също така  все още намира широко приложение  на някои пазари.                При екструзионното раздувно формоване производството на прозрачни изделия с дръжка дълго време не намираше решение.Поливинилхлорид и полипропилен с повишена прозрачност  могат да осигурят добра прозрачност при допира на пластмасата до стените на матрицата,на не могат да достигнат прозрачността на изделията от РЕТ,произведени чред разтягащо-раздувно формоване(от префоми).От др. страна марки РЕТ и негови модификации(нпр. полиетилентерефталат гликол-РЕТG),предназначени за екструзионно-раздувно формоване,които се опитват да пробият на пазара,страдат от ниска якост на стопилката и ниска удароустойчивост.                                                                                                                                                                                                                         Някои нови видове полимери показват обещаващи данни по пътя към преодоляване на затрудненията при по-старите версии.Нпр.  за новия прозрачен полимер  Eastar copolyester ЕВ 062 на  Eastman Cemical Co. се твърди,че осигурява прозрачност като РЕТ при по-добра якост на стопилката и устойчивост на откъсване(на стопилката на шлауха) в сравнение със стандартния  PETG.Много преработватели на пластмаси и доставчици на машини са оценили този материал,прокарван от производители,които се стремят  да разнообразят продуктите си с прозрачни раздувни изделия за приложения като опаковка на сокове,течни сапуни и домакински продукти.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!