Производство на дървесни пелети

Дървесните пелети се използват за гориво, за постеля на домашните любимци и за някои видове барбекю или грил. Дървените пелети се използват в някои видове готварски печки и бързо се отделя повече топлина и температурата се повишава много бързо. Производството на пелети с търговска цел се осъществява с помощта на специализирани дробилки и преси. За [...]


Предпазни клапани – приложение и видове

Трудно е да се прецени ролята на предпазните клапани в отоплителните системи, поради това че от тяхната правилна работа, настройки и качества зависи работоспособността и надеждността на инженерните системи. Предпазните клапани, както става ясно от самото им название, предпазват системата от повишаване на налягането над допустимите стойности. Нивото на охлаждащата течност в затворения кръг от [...]