ABS материал

февруари 28, 2013, 12:39  

Акрилонитрил-бутадиен-стиренът, срещан и като акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS; химическа формула \mathrm{(C_8H_8\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x}), е широко разпространен термопласт, използван за производството на леки твърди продукти, като тръби, детски конструктори и кофички за кисело мляко. Той е кополимер, образуван от полимеризацията на стирен и акрилонитрил в присъствието на полибутадиен.

Основните производители на ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) са Styron, LG Chem, Chi-Mei и Styrolution. За разлика от повечето производители на ABS, които обикновено използват емулсионна полимеризация, Styron използва масова полимеризация.

Химически формули на ABS мономерите.

ABS обикновено се характеризира с три основни свойства:

  • Течливост
  • Топлинна устойчивост
  • Удароустойчивост

Стирен мономерът улеснява обработваемостта на ABS, акрилонитрилът придава твърдост, топлинна и химична устойчивост, а бутадиенът прави продукта здрав и еластичен дори при ниски температури. Промяната на съотношението между компонентите на ABS и добавянето на специфични примеси позволява създаването на различни разновидности със специфични свойства. ABS има слаба устойчивост на атмосферни влияния, поради което се препоръчва неговото приложение само за интериорни цели.

Акрилонитрил-бутадиен-стиренът може да бъде използван в температурни граници от -20°C до +80°C. ABS притежава устойчивост срещу течни киселини, основи, концентрирани хидрохлорни и фосфорни киселини, алкохоли и животински, растителни и минерални масла, но е неустойчив срещу концентрирани сярни и азотни киселини. Акрилонитрил-бутадиен-стиренът (ABS) се разтваря в естери, кетони, етилен-дихлорид и ацетон .

ABS се оформя чрез шприц-формоване или екструдиране.

Типичните приложения на ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирен) са:

  • Общи: играчки, потребителски стоки, телефони, предпазни каски
  • Автомобили: вътрешни панели на вратите, стъпала, седалки, решетки, табла, рамки на огледала
  • Техника: корпуси на кухненска техника, прахосмукачки, контролни панели на бяла техника
  • В екструдирана форма: листове, дъна на душ кабини, покриви, ъгли на мебели, стелажи на хладилници, багажници.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!