Цени на PS / Regranulat

март 11, 2013, 14:07  

 2013
 Material  Type  Form  Color  Amount  Details  €/kg  Nat.
PS Rec Pel white 24.0 to PS-HI Regranulat 1.10 €  
PS Rec Pel 20.0 to PS MFI 4 Color Mixed 0.90 €  
PS Rec Pel black 40.0 to .. 0.88 €  
PS Rec Pel black 75.0 to PS Regranulat Schwarz MFI 6/8 0.87 €  
PS Rec Pel black 22.0 to PS Regranulat aus Standart  0.85 €  
PS Rec Pel black 20.0 to Regranulat schwarz MFI 1-3  0.85 €  
PS Rec Pel black 80.0 to PS Regranulat schwarz 0.83 €  

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!