Цените на пластмасите за последните 4 месеца

ноември 18, 2013, 15:39  

Table 1: Developments in standard plastics prices as published by EUWID over the past four months; prices quoted in €/t.

 

Table 2: Prices of standard plastics in plasticker, quoted in €/t

 

Table 3: Prices of technical plastics in plasticker, quoted in €/t

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!