Хороскоп за 2016 година

септември 28, 2016, 10:37  

Внезапни, жизнено важни реализации и катаклизми, често понякога на висока цена, са свързани с двубоя между Уран и Плутон, който е нарушил баланса на нашата планета.

Този труден преход според хороскопа е покана, независимо дали ни харесва или не, да променим поведението си и начина, по който възприемаме света, човечеството и свързаните с тях структури, които царуват над нашите най-големи политически, икономически и религиозни системи, оставяйки място за цикъла Сатурн / Нептун.

От есента на 2016 година този преход влияе на формата на нашите революции, както и дава по-дълбок смисъл въобще на нашето развитие.

Не трябва да се правят грешки или да се потъва в комфорт ни казва хороскопа. Ние ще трябва да надмогнем различията, да победим страховете си – най-вече от други хора – и да не се отказваме от задачата пред нас.

През 2016 г. ще зависи от нас да запазим главите си високо вдигнати, за да се противопоставим, вместо да се предадем. Предизвикателството на 2016 г. е да съберем нашата сила, нашият ум и чувства, за да изградим различна визия за света, независимо от трудностите, които ни вещае хороскопа.

Законите ни трябва да гарантират свобода за всеки човек и уважение към всички. Ние ще трябва да се движим далеч от хаоса, объркването и песимизма и заедно уверени да се насочим към надеждата.

За да постигнем целта си, ние трябва да намаляваме напрежения и избягваме възможни взривове на колективното недоволство, водещи до криза, разтърваща самата тъкан на обществото.

Ние трябва да се опитаме да помирим двете крайности, да преосмислим правилата, за да обединяват, а не да разделят, да работим за общо решение, а не просто да се справяме само с най-спешните случаи, но преди всичко, трябва да имаме търпение!

Това наистина ще бъде по-бавен цикъл, очертан от хороскопа, който ще даде тон за останалата част от годината!

В 2016 г.не трябва на собствен риск, без първо да обсъждаме помежду си, да променяме установени вече закони и правила. Сатурн дава власт на управляващите, но ако те управляват без споделяне, тази сурова планета ще бъде против властта на Нептун, богът на океани и господар на безкрайността, който няма да има никакви угризения за смачкване на усилията им както морето унищожава пясъчните замъци.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!