Химикали за продажба

юни 21, 2013, 03:55  

images

При интерес от Ваша страна – моля пишете ни на info@plastic-bg.com за конкретния химикал , които искате, за да Ви предложим цена

 

Вид материал Количество
ТЕТРАЕТИЛОЛОВО 1,60 Т
ТЕТРАЕТИЛЕНГЛИКОЛ 25,00 Т
Багрило  БАЗАКРИЛ ЗАЛЦ EMX 1 170,00 КГ
ОЙЛ БЛУ В 800,00 КГ
ОЙЛ БЛУ В 193,00 КГ
Маркер за Газьол-жълт 42,00 КГ
Маркер за Газьол-жълт 2,50 КГ
Боя за газьол-синя 6,00 КГ
Боя за газьол-синя 3,50 КГ
ИНХИБИТОР ЕC 3268 A 734,00 КГ
ИНХИБИТОР ЕС 3071В 502,00 КГ
ИНХИБИТОР корексид- ЕС 1376 79,00 КГ
ИНХИБИТОР ЕС 3144А 925,00 КГ
ИНХИБИТОР  ЕС 3002А 820,00 КГ
ПРОМОТОР СР 5,  КОС-15 300,00 КГ
Инхибитор (ХИДРОХИНОН) 5 025,00 КГ
Инхибитор ЕС 3267 А 850,00 КГ
Антиоксидант за ПЕВН-1 (ИРГАНОКС 10 5 705,00 КГ
АНТИОКСИДАНТ ЗА  БЕЛИ КАУЧУЦИ ( ИРГ 8 400,00 КГ
Антиоксидант за кабелни марки ПЕВН 849,00 КГ
САНТОФЛЕКС-Антиоксидант 8 600,00 КГ
АНОКС NDB NEF4 12 520,00 КГ
Бентонит неактивиран             2,800 Т
Абсорбент CB18 1 000,00 КГ
АНТИПЕНИТЕЛ SAG 47 170,00 КГ
МАСЛО ЗА ХИПЕРКОМПРЕСОР ПЕВН (БРЕОК 14 400,00 КГ
ПРОЦЕСНО МАСЛО ЗА КАУЧУК 29 000,00 КГ
ТРЕТИЧЕН ДОДЕЦИЛМЕРКАПТАН 525,00 КГ
СТАБИЛИЗАТОР НОПКО NXZ 360,00 КГ
БАКТЕРИЦИД ЗА ЛАТЕКС ( ПРЕВАНТОЛ 30 2 900,00 КГ
ПРИПЛЪЗВАЩА ДОБАВКА ( КРОДАМИД ЕR, 650,00 КГ
СТАБИЛИЗАТОР ГРЕЙТ ЛЕЙКС 850,00 КГ
Нуклеатор за полипропилен     ДНТ-4 500,00 КГ
АНТИПЕНИТЕЛ ФОУММАСТЕР NXZ 380,00 КГ
Антипирен (ГРЕЙТ ЛЕЙКС CD 75P) 1 750,00 КГ
АНТИПЕНИТЕЛ СИНАТИФ-AL8085V 145,00 КГ
Процесно масло за каучук FLAVEX-595 186 300,00 КГ
АТМВ-757 13,00 БР
АНТИПЕНИТЕЛ ВЕРИН 060-0К 5 049,00 КГ
Течност К 4 500,00 КГ
КАЛИЕВ БИХРОМАТ 50,00 КГ
АЗОТНА КИСЕЛИНА 30,00 КГ
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 11 500,00 КГ
НАТРИЕВ СУЛФАТ 22 000,00 КГ
Инициатор за полистиролен и карбокс 1 350,00 КГ
НАТРИЕВ ХЛОРИД 6,00 КГ
Суспенгатор   ДОДЕЦИЛБЕНЗОЛНАТРИЕВ 1 350,00 КГ
Редуктор (БРУГОЛИТ С/Ронгалит/Ронга 22 000,00 КГ
Топлоносител (ДИФЕНИЛ) 4 800,00 КГ
Стопер на полимеризацията (ДИЕТИЛХИ 6 000,00 КГ
ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА 2 000,00 КГ
ДИМЕТИЛДИСУЛФИД 8 000,00 КГ
Диспергатор (СПОЛОСТАН 6L/Лейканол/ 43 500,00 КГ
Диспергатор за полистиролов латекс 6 440,00 КГ
Инхибитор (МОНОМЕТИЛОВ ЕТЕР НА ХИДР 475,00 КГ
Емулгатори (МАСТНИ КИСЕЛИНИ) 102 000,00 КГ
Емулгатор за латекси (ОЛЕИНОВА КИСЕ 19 800,00 КГ
СУЛФРАЗОЛ 54 28 000,00 КГ
Инициатор (МОНОХИДРОПРЕКС НА ДИИЗОП 33 160,00 КГ
Инициатор   ДИКУМИЛОВ ПРЕКИС 275,00 КГ
c-Donor Eurenor 5026 100,00 КГ
Дихлоретан – промишлен 1 380,00 КГ
Емулсия силиконова – химикал 1 450,00 КГ
 АЛУМИНИЕВ ХЛОРИД 11 000,00 КГ
Суспенгатор (НАТРИЕВ ДВУЕТИЛХЕКСИЛ 16 500,00 КГ
Омаслител+антистатик (СИЛАСТОЛ РСА) 10 700,00 КГ
ОМАСЛИТЕЛ БК 20-57 3 150,00 КГ
ТАЛОВА СМОЛА СИЛВАРОС,ГРЕЗИНОКС,РЕЗ 2 400,00 КГ
Стопер на реакцията в КиЛ (НАТРДДК) 13 200,00 КГ
  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!