Уеб дизайн

септември 13, 2017, 12:44  

Има много грамотни хора в България, които не обичат чуждиците (чужди думи навлезли в българския език) и всячески се опитват да ги избягват. А този материал започва с две такива уеб дизайн и user friendly. Направо грях в очите на новото поколение законодатели, които пледират за запазване на българския език. Ще изпаднем в много комична ситуация ако преведем буквално на български използваните понятия в заглавието, затова с този кратък текст просто ще хвърлим яснота върху тях, без да влизаме в смисъла на буквалното представяне.

Една от най важните характеристики на уеб дизайна се състои в това, че неговото професионално правене и насоченост към представянето на поръчалото го лице, са довели до задоволяване на неговите изисквания. Защото в България може всеки да разбира от всичко, но едва ли се интересува от как точно това всичко се прави. Това важи за процеса на уеб дизайн, това важи и за едно от важните качества на дизайна, да бъде user friendly. Такива грамотни сайтове се правят в малко фирми едно от които е Уеб Дизайн България.

Ако приемем че качественият уеб дизайн осигурява адекватно, актуално и стилизирано лице пред света, то user friendly значи, приятелското намигване, излъчването към потребителя , за да се заинтригува, да се насочи с интерес към данните, стоките, продуктите и услугите, които се намират пред него – в името на това да се  задържи и в крайна сметка да реализира покупка, или да направи поръчка на стоката или услугата.

Електронният дизайнер, който обикновено е високо образован специалист в компютърните науки и в частност в уеб дизайн, трябва умело да балансира между сериозността и същността на продукта,  и поканата към интернет потребителя, който е попаднал на сайта поради една или друга причина. Така като се завърнем към чуждиците в българския език, ще видим че те са такива, защото идват от среда, която вече е реализирала тези практики, тоест не е важно как се превежда user friendly, но как се изразява пред потребителя, който купува продукта или услугата, информацията директно от вашия сайт – защото сте спечелили доверието му.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!