Увеличава се рециклирането на пластмаса в UK.

декември 27, 2014, 10:36  

plastСпоред изследване на английски рециклиращи фирми на пластмаси  има надминаване на  историческата цел за рециклиране на 2,0 милиона тона пластмасови бутилки.

Според проучването, 1 218 308 тона пластмасови опаковки се консумират от домакинствата във Великобритания през 2013 г. От които са събрани 464 433 тона. Колекцията е по-висока с  5,5% в сравнение с предходната година. Пластмасовите  бутилки отчитат  325 945 тона, показва проучването. Събирането на пластмаси опаковка е в размер на 440 443 тона през 2012 г.

Нивата на  събиране на пластмасови  продукти се  увеличило  с 11% спрямо предходната година. Проучването показва, че 271 местни фирми се занимават със събирането.

Проучването е  поръчано и спонсорирано от RPC и Indorama Wellman. Това беше напълно подкрепено от местнатите Recycling консултативени комитети (LARAC) .RECOUP е водещ авторитет в областта на рециклирането на пластмаси, предоставя експертни познания и насоки за широк кръг от организации и членове по целия  свят. Основана през 1990 г., като организация с нестопанска цел  и е построена от мрежа от потребители.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!