”Сухо” почистване на пластмасови отпадъци

април 16, 2013, 07:10  

rec

Три компании въведоха наскоро нови или подобрени методи за “сухо” почистване на пластмасови отпадъци.Pla.to GmbH(предишна Sistec) в Кьолн,Германия усъвършенствува своя процес за “сухо” почистване на влажен замърсен материал като замърсени с кал селскостопански фолии или мокри мленки,съдържащи до 15% влага.Pla.to добави приспособление за изстъргване към филтъра си за изчистване на замърсяванията и изтласкването им чрез разтоварващ шнек.За защита на бързо въртящите се лопотки от повреждане от камъни и пясък Pla.to добави видоизменени държачи,покрити с волфрам-никелов карбид.Възела за почистване на селскостопански фолии сега е по-голям и може да суши по сух начин до 800 кг./час нарязано фолио и до 3200 кг./час твърди мленки.
Една от първите нови инсталации на Pla.to за почистване на влажен филм(фолио) работи в Ирландия. Рециклира се фолио от селското стопанство(за мулчиране,което е силно замърсено с пръст).След почистването материала се подлага на пиролиза до дизелово гориво. M.A.S.Maschinen und Anlagenbau(M.A.S.)GmbH в Pucking,Австрия има нов подход към сухото почистване.Това е комбинация от центрофуга и сушител,който нагрява барабан с вътрешен ротор за изсушаване на мленките(в случая люспи от фолио).След това силен въздушен поток отстранява замърсяванията като прах.Системата се произвежда в два размера-за 500 и 1000 кг./час.Първата инсталация е продадена в Чешката Република преди осоло 1 год.(т.е.2007г.).От тогава са продадени още 10 бр.,в т.ч. и една в САЩ.
Сухото почистване може също да се използва и преди мокро почистване(промиване,пране),за да се намали разхода на вода и се намалят разходите за мокро почистване.B+В Anlagenbau GmbH – Германия са започнали изграждане на възел за предварително сухо почистване,който ще се използва в тяхната система каруселен тип с полунепрекъснато действие и измиване на горещо на РЕТ мленки от бутилки.
При екструзионната рециклираща система на Artec Maschinenbau GmbH – Австрия не се използва предварително почистване.Инсталацията е доставена на P Fuel Pty Ltd. в Hawthorn,Victoria,Австралия за производство на дизелово гориво и газолин.Стопилката(вероятно от екструдера) се прехвърля директно в камерата за пиролиза.Пиролизния процес е бил разработен от Royco Korea Institute of Energy Research-Корея,а инсталацията е била построена в Китай.Тя произвежда 45% автомобилно дизелово гориво,35% газолин и 20% горивен газ,който захранва инсталацията за пиролиза.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!