Софтуер ускорява конструирането на РЕТ-бутилки

април 5, 2013, 09:04  

Софтуер ускорява конструирането на РЕТ-бутилки

61M

Твърди се ,че нова  ” генетична”   софтуерна технология ускорява драматично конструирането на РЕТ-бутилки. Софтуера Geno Form  генерира хиляди варианти от един изходен модел,като дава  възможност на конструктора да прегледа множество конструкции и да избере най-желаната.Всеки модел може да бъде генериран за не повече от 10 сек. в зависимост от сложността му.Продукта е на  Singapore  Genometri Pte. Ltd.Той генерира варианти на база интерпретиране на параметрите на основния модел.Производствени ограничения като технологични ъгли и обем на бутилките могат да се вградят в модела.Проекция с фотографско качество дава възможност да се изгради каталог,като се избегнат  разходи за подготовка на прототип. Geno Form  се предлага чрез  уебсайта на  Genometri (genometri.com) ,като в цената са включени поддръжка и обучение.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!