Само 25% от пластмасовите отпадъци в ЕС се преработват

януари 22, 2014, 16:32  

ecoКъм момента само 25% от пластмасовите отпадъци в ЕС се преработват. Недостатъчното рециклиране не само поражда екологични и здравословни проблеми, но довежда до прахосване на значими икономически ресурси. Разговаряхме с автора на доклад на ЕП по темата Виторио Проди (С&Д, Италия) за това как могат нещата да се променят.

 

Могат ли задължаващи правила да помогнат за увеличаването на преработката на пластмасови отпадъци в ЕС, ако липсва развита технология за преработка?

 

Разбира се, че не. За разделянето на пластмасовите отпадъци трябва да се свърши много работа по отношение на развитието на технологии и на инфраструктура. Трябва да има по-добро разделяне както преди събирането на отпадъците, така и след това.

 

В дългосрочен план трябва да започнем да мислим за пластмасовите отпадъци като ресурс, а не като нещо, което просто изхвърляме. Пластмасовите отпадъци имат икономическа стойност и ние искаме да въведем мерки, възпрепятстващи изгарянето на пластмаса, която подлежи на преработка или разграждане на органични материали.

 

Например, за производството на тон нова пластмаса ние харчим 1 400 евро, а същото количество рециклирана пластмаса струва 900 евро. Трябва да насърчаваме използването на рециклирани продукти.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!