Рециклиращи инсталации

април 16, 2013, 06:53  

bot

Главните рециклиращи инсталации “от бутилка до бутилка”(“В2В”) за РЕТ бутилки са произведени в Северна Америка в т.ч. инсталацията за двуфазна екструзия Spartanburg,S.C. на Unaited Resource Recovery Corp.(URRC) с първоначален годишен капацитет 18 хил.т. и не по-малко от 50 хил.т.в края на проекта.
Тази първа фаза от експанзията на URRC започва през 2008г. с доставка на кристализирани мленки(в случая с бутилките това са люспи)-негранулирани и неуплътнени на Coca Cola.Това е осмата по ред инсталация ,на основа патентован процес за почистване на компанията URRS,основан на отстраняване на замърсяванията чрез разтваряне на повърхностния слой на люспите от РЕТ чрез алкално разтваряне.
В Toluca – Мексико инвеститор от САЩ започва строеж на завод за рециклиране на РЕТ от бутилки.Завода ще ползва годишно по 25 хил.т. отпадък от РЕТ бутилки и 20 хил.т. свеж(чист) РЕТ.Линията за почистване на отпадъка е от Amut – Италия,а оборудването за уплътняване и гранулиране – от Buhler AG – Швейцария.
Друг американски инвеститор планира предприятие “от бутилка до бутилка” с капацитет 60 хил.т./год. в Modesto – Калифорния.Ще се използват същите инсталации,както описаните по-горе за завода в Toluca.
Най- малко четири други компании в Северна Америка от отрасъла “опаковки” са в процес на търсене или строеж на нови заводи “от бутилка до бутилка”,но все още не са огласили проектите си и не са обявили с какво оборудване ще се работи.
AmcorPET в Ann Arbor-Мичиган-САЩ е може би в най-напреднала фаза.Те няма да почистват мленките от РЕТ,а само ще ги гранулират и кристализират.
Два др. нови завода в Канада и САЩ само ще почистват(без гранулиране и кристализиране) мленки от РЕТ бутилки като год. им капацитет ще е 15 хил.т. и 80хил.т.
Всичко това ще помогне да се запълни празнината,оставена от пионера в рециклирането на РЕТ – Wellman Inc.,които в края на 2006г. затвориха завода си в Южна Каролина с год. капацитет от 80 хил.т. За момента(началото на 2008г.) има дори по-малък капацитет за рециклиране на РЕТ от колкото миналата година и в САЩ се събира двойно повече отпадък от РЕТ в сравнение с възможностите за почистване и рециклиране.(Б.пр.:Интересно какво е това съотношение за България.)
Има два нови завода “от бутилка до бутилка” за бутилки за мляко от HDPE в Обединеното Кралство.Единия работи с първата линия за почистване(промиване) на отпадък от HDPE на Amut-Италия,а другия-с първата инсталация Vacurema на Erema-Австрия за(рециклиране на)отпадък от HDPE,като в този случай преработвателя е изградил самостоятелно инсталацията за промиване.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!