Рециклирането и пластмасата

юни 19, 2013, 07:09  

img_196091

Рециклирането  е един от основните методи за намаляване отпадъците в депата и редуциране замърсяването на околната среда. По данни на Европейската агенция за околна среда количеството на произведената пластмаса се е увеличило от 1.5 млн.тона през 1950 г. до 280 млн. тона през 2012 г.

Най-голям краен потребител на пластмаса е пакетиращата индустрия с 39.4%. От друга страна рециклирането може да осигури заетост и социално включване на много хора, отпаднали от образователната система, както и на такива, които нямат опит. От Асоциацията на компаниите, които се занимават с рециклиране на пластмаса в Европа, обобщават, че в преработката на пластмасови отпадъци за заети 30 хил. души в 1000 компании.

По данни на Европейската агенция за околна среда рециклирането създава повече работни позиции спрямо изгарянето на отпадъците и съхраняването им в депата. Статистиката на агенцията сочи, че в периода 2000-2007 г. в европейските държави заетостта, генерирана от преработката на материалите се е увеличила с 45%.

Европейската икономика генерира по 5 тона отпадъци на година, включително и опасни. Отделно за същия период всеки жител изхвърля по половин тон домакински отпадъци. Събраните пластмасови отпадъци през 2011 г. са 25.1 млн. тона, което е с 2.4 % повече от предходната година, сочи информацията на асоциацията.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!