Реални приложения на директната екструзия

април 26, 2013, 11:43  

3

РЕАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Подаването на използваема(в смисъл напълно подготвена за оформяне на изделието) стопилка към главата и по протежение на системата е само половината от работата.Следващата задача е да се подберат правилните глава и др. възли от линията,независимо какъв е крайния продукт.Изложеното по-долу дава някои примери на успешно комплектоване на линии за директна екструзия:
-Лист за сепаратори за батерии: Смес от полиетилен,силикагел и масло се подава в захранващото гърло на екструдера и в секция на цилиндъра в начален етап на процеса се впръсква масло.Материалите се смесват и се отстраняват летливите в преработващата секция на двушнеков екструдер,която е директно свързана с плоска глава(за производство на листове).След главата каландър “изстисква” екструдата под високо налягане и настройва крайните размери,като отстранява необходимостта от зъбна помпа и контрол на налягането с обратна връзка.
-Разпенени профили: Полимера(полимерите) се пълни в двушнеков екструдер и се стапя преди да се инжектира специален флуид(нпр. въглероден диоксид),който се смесва напълно при високо налягане от смесители(смесителни елементи) с високо с разпределящо(диспергиращо) действие,за да се сведе до минимум вискозното нагряване.Крайната част от преработващата секция на двушнековия екструдер използва елементи с помпено действие,вкарващи малко енергия(т.е. с минимум срязващи напрежения),така че секциите на цилиндъра действуват като топлообменник за охлаждане на стопилката.Към челния край на двушнековия екструдер е присъединена едношнекова помпа за помпене/създаване на налягане и допълнително охлаждане.Конфигурацията двушнеков/едношнеков екструдер се е доказала като по-гъвкава в сравнение с тандемни(сдвоени) разпенващи системи от едношнекови екструдери.
-Напълнен филм/лист: Полимера(полимерите)и добавките се подават в главния захранващ отвор и се стапят преди в потока на стопилката да се въведат пълнители чрез странично уплътняващо устройство.Материалите се смесват и се отстраняват летливите вещества в двушнеков екструдер,към който обикновено са присъединени устройство за смяна на филтри и зъбна помпа.Примери за напълнени продукти са в т.ч. покривни елементи от ТРО(термопластични олефини),електропроводими листове,напълнени със сажди и филми за пелени.
-Адхезивни смеси: Каучуци,лепливи смоли,пълнители и масла се смесват и се отстранянат летливите в-ва в двушнеков екструдер с присъединена зъбна помпа към глава за производство на филм или прът за производство чрез екструзия на директно залепен с лепило профил или ламинат.В някои случаи двушнековия екструдер се е доказал превъзходно при разделяне на операциите на двушнеково смесване от тези на едношнекава екструзия,тъй като често се появява ефект на разделяне(недобро смесване),когато материалите се смесват в процес наедношнекова екструзия.
-Композити с дървесни влакна:Първоначалната функция на двушнековия екструдер при този случай е да се отстрани водата и да смеси и разпредели естествените влакна в полимерния носител.Влакната се въвеждат в потока на стопилката чрез странично уплътняващо устройство(за принудително захранване),като се осъществява многоетапно дегазиране.Към предния край на двушнековия екструдер е присъединена зъбна помпа,за да се осигури ниско налягане в предния край,с което се избягва деструкция на дървесните влакна.Така се произвеждат нпр. профили за дъски и листове(напълнени с дървесни влакна).
-Филм или лист от неизсушена смес РЕТ(полиетилен терефталат)/PLA(полимлечна киселина-биоразградим полимер): РЕТ и PLA се отмерват в преработващата секция при двушнекова екструзия чрез многоетапни вентилиращи отвори и вакуумно вентилиране с цел свеждане на хидролизата на полимерите до минимум.Ако се работи с рециклирани материали може да са необходими няколко устройства за смяна на филтри(многоетапно филтруване),разположени преди и след зъбната помпа за провеждане на грубо филтриране преди финото филтриране.
Използването на двушнекови екструдери за тези приложиния води до значителни икономии на енергия,тъй като се изключва сушенето на РЕТ и PLA.
Има много(на брой) успешни инсалации за директна екструзия на различни места по света.Те предлагат големи възможности за екструдиране на по-добри продукти при по-малки разходи,но не за всичко(за всички случаи).Състава,смесването на продукта и очакваните обеми трябва да се преценят внимателно,за да се определи дали ДЕ е технологията за преработка,която трябва да се предпочете.Когато е подходящо,изгодите(които могат да се постигнат) си струват времето и усилията ,за да се приложи тази напредничава и добре доказала се технология.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!