Разграждаща се пластмаса

декември 9, 2013, 11:48  

plast

Компанията Ecovative Design със седалище в Ню Йорк създаде напълно разграждаща се пластмаса. За първи път материалът е направен от… гъби. Изследователите са използвали силата на живите организми за създаването на алтернатива на конвенционалните опаковки. Екологичният заместител  на масово използвания изкуствен материал е технология, която е ценово конкурентна. Мечтата е да бъде нарушено статуквото в сферата на безотговорно трупащите се планини от пластмасови отпадъци.

Изходната суровина за гъбения материал може да служи като източник на доходи за земеделските производители. Предназначен за временно ползване, новият материал се разгражда до компост и подхранва земята. Лицензирана чрез системата за отворени стандарти Creative Commons, методиката на Ecovative Design е достъпна за масовия потребител. Фирмата се надява да си партнира с гигантите в производството на опаковки, а не да влиза в пряка конкуренция с тях. Компанията вече продава няколко вида заместители на стиропора и пластмасовите изделия чрез сайта си.

За иновацията си изобретателите получиха наградата Buckminster Fuller Challenge в размер на 100 хил. долара. Парите ще й послужат да доразработи иновативната си система за гъбената пластмаса, а ще бъдат заделени средства и за стипендии за даровити студенти.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!