Предпазни клапани – приложение и видове

май 4, 2016, 11:36  

Трудно е да се прецени ролята на предпазните клапани в отоплителните системи, поради това че от тяхната правилна работа, настройки и качества зависи работоспособността и надеждността на инженерните системи. Предпазните клапани, както става ясно от самото им название, предпазват системата от повишаване на налягането над допустимите стойности.

Нивото на охлаждащата течност в затворения кръг от нагряването се повишава, а завишения обем се оказва в разширителния съд, където се повишава налягането. При нормална работа на системата предпазните клапани трябва да бъдат в затворено положение, само в случай на неправилна настройка или неправилно подбран разширителен съд, който не може да поеме излишъка от течност и се повишава налягането над максимално допустимото ниво – трябва да се включи клапана.

Клапани се монтират в затворени системи за нагряване на течности: това са системите със слънчеви колектори и термопомпи; закрити системи с гореща вода, които са свързани с отоплителни мрежи, а така също и с топлообменни апарати или самостоятелни котли.

При избор на клапани е необходимо да се знае характеристиката на всеки елемент от отоплителната система. Подбират се такива видове така, че налягането, при което трябва да се задействат, не може да бъде по-голямо от работното налягане на елементите от системата. Клапаните имат изход, често с един или два размера по-голям от входа.

В системите със скъпо струващо оборудване и с повишен риск за повишаване на налягането се препоръча монтирането на два клапана, разположени последователно. Допълнително в хидравлични системи със затворен контур клапаните могат да се използват във всяко устройство, при което налягането може да превиши максимално допустимото значение. Това могат да бъдат системи, включени към отоплителната мрежа по схема, в хидравличната работа на които не е изключена възможността за аварийна ситуация с повишено налягане над максимално допустимата стойност.

В този случай се монтират предпазни клапани във връщащата тръба и са подбрани така, че разходът на охлаждащата течност да бъде повече от разхода, който постъпва в отoплителната система при авариен режим.
По конструкция предпазните клапани се разделят на мембранни и пружинни.

Вътрешната повърхност на мембранния клапан, а така също и повърхността на фланеца са покрити със защитен материал, устойчиви на влиянието на различни химически вещества. Благодарение на това работещите части се изолират от влиянието на външната среда.

Пружинният клапан може да се използва за различни настройки на задействане от налягането чрез комбиниране на различни пружини.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!