Предимства от колокацията

май 23, 2017, 20:27  

Server
За да се задържи в този хиперконкурентен свят, бизнесът трябва да работи възможно най-ефективно. За повечето фирми, ефективната работа е не само изключително е важна, но все повече става и критична. Особено важно е малките и средните предприятия е да увеличат ефективността си, възникваща поради ограничените си ресурси в сравнение с големите конгломерати. За да бъде на конкурентен, бизнесът трябва да се съсредоточи върху основната си компетентност. Въпреки че може да е много изкушаващо да се спестят допълнителни разходи, като се прави всичко вътрешно, аутсорсингът на основните бизнес задачи може да бъде умен и рентабилен лидерски подход.

Тъй като данните и приложенията стават все по-важни за малките и средни бизнеси, решението за избор на аутсорсинг може да бъде много трудно. Когато става въпрос за ИТ ресурси, винаги е по-добре да разчитате на надеждни ИТ партньори, опитвайки се да правите всичко сами, може да предизвикате обратен ефект и критично да повредите ефективността на бизнеса си. Освен това, изграждането на ИТ инфраструктура може да бъде скъпо, отнема време и довежда до повтарящи се разходи за поддръжка, тъй като сървърът изисква непрекъснато захранване, архивиране, охлаждане, персонал, сигурност и т.н.

Ето няколко важни неща, които бизнесът ви трябва да има предвид, преди да вземе решение за избор на доставчик на услуги за колокация:

Местоположение
Мястото е много важен елемент, когато става дума за решение относно доставчик на колок. услуги. Можете да изберете офшорно местоположение или център за данни, разположен наблизо, в зависимост от бизнес изискванията ви. Винаги спазвайте своите дългосрочни цели при избора на място, в крайна сметка решението за избор на партньор за колокация е огромно решение.

Надеждност
Надеждността е много важна. Изберете доставчик на услуги, който се предлага с препоръка. В сектора на центровете за данни, надеждността се измерва като ъптайм (времето, в което сървърът е достъпен в %) и една добра оценка за надежден доставчик е, че той трябва да има ъптайм 5,9s (99,99%).

Ефективност на внедряването
Когато става въпрос за бизнеса, много малко неща са толкова важни, колкото времето. Наличието на партньор за колокация, който разбира и спазва вашето време и предоставя ясен график за разполагането на инфраструктурата, е важно условие.

Техническа поддръжка
Дали в случай на технически затруднения, вашият доставчик ще ви изостави? Ако е твърде трудно да се свържете с него по телефон, имейл или лично, трябва да се отървете от него възможно най-скоро. Винаги се уверете, че вашият доставчик на колокация има квалифицирани специалисти, които да помогнат на бизнеса ви в технически затруднения, независимо от часа.

Сигурност
Сигурността е важен елемент, когато става дума за избор на доставчик на колокация. Изберете доставчик, който ще ви осигури резервни съоръжения, както и добри физически мерки за сигурност, за да осигурите максимална защита на вашите данни и други ресурси.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!