ПОЛИЕТИЛЕН / PE-HMW

март 10, 2013, 18:54  

ПОЛИЕТИЛЕН / PE-HMW
pe1Основни характеристики на PE-HMW (PE 500) – PE високомолекулярен
с молекулно тегло 500 000 g/mol притежава по – висока износоустойчивост
от PE-HD и е подходящ за изработка на детайли за леки механични
натоварвания.
Механични свойства
• Плътност DIN 53 479 – 0,95 g/cm3
• Якост на опън DIN 53 455 – 28 MPa
• Модул на еластичност DIN 53 457 – 850 MPa
• Якост на огъване DIN 53 453 – 40 MPa,
• Коефицент на триене върху стомана 0,29
Термични свойства
• Работен температурен интервал °С -100 до +50
• Максимална работна температура +80 °С
• Температура на топене +133 °С
• Възпламеняемост UL 94 HB
• Температура на размекване по Vicat DIN 53 460 + 80 °С
• Коефициент на топлопроводност DIN 52 612 – 0,38 W/(K.m)
• Коефицент на линейно разширение DIN 53 752 10-4.K-1 ~2
Електрични свойства
• Диелектрична якост DIN 53 481 – 44 KV/mm
• Специфично обемно съпротивление DIN 53 482 Ω.cm 1017
• Повърхностно съпротивление DIN 53 482 Ω >1014
Приложение:

плъзгащи лагери; зъбни колела; ролки за вериги; фитинги;
тръбопроводи за питейната промишленост; тръби за гореща вода;
амортисьори; печати; колектори; помпи; клапани; уплътнения; дъски за
рязане; в медицинската техника; в химическа та промишленост – за
изработка на тръби, цистерни, лабораторна техника.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!