Пластмасовите отпадъци като самолетно гориво

март 4, 2013, 09:59  

Самолет, който се захранва само от пластмасови отпадъци, ще направи пътуване от Австралия до Великобритания в рамките на следващите няколко месеца (TBD).

Пилотиран от Джеръми Розуел, които се стреми да повиши информираността на обществото за това какво “консумират и изхвърлят”.

Горивото ще бъде изцяло от пластмасови отпадъци, които иначе биха се озовават някъде в природата (найлонови торбички и бутилки).

Горивото е създаден при внимателно загряване на пластмасови отпадъци в отсъствие на кислород. Този процес, който се нарича пиролиза, създава гориво, което е по същество същото като нефт. Въпреки това фракционната дестилация на горивото все още произвежда емисии при изгаряне – въпреки че те са по-чисти, отколкото традиционните горива .

Розуел се надява да окаже въздействие върху осъзнаването на факта, че хората са “прахосници.”Голяма част от това, което се изхвърля не само е вреден за околната среда, но също може да бъде доста лесно да се използва за други цели.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!