Пластмаси Commodities

юли 30, 2013, 06:07  

Commodities – Balles

PET

PE-LD

PP

Commodities – Regrind/Flakes

 

PET

PE-HD

PE-LD

 

 

PP

 

PS

PVC-h

PVC-w

Technical Plastics – Regrind/Flakes

 

ABS

PC

PA 6

 

PA 6.6


PBT

POM

 

 

Commodities – Pellets

 

PE-HD

PE-LD

PP

PS

 

Technical Plastics – Regrind/Flakes

 

ABS

PC

PA 6

PA 6.6

 

PBT

POM

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!