Пластмаси – Екструзия

март 26, 2013, 07:28  

 

eksВ “старите времена” много проблеми в екструзията можеше да бъдат  изяснени с използване на аналогови измерителни устройства.Чрез сравняване на лесно разбираемите движения на циферблатния индикатор можеше да се решават проблеми като задръстване,ограничения в захранването,несъответствуващи температурни профили,нестабилност,свързана с помпата за стопилка  и даже външни пречки.Например чрез просто наблюдение на ампермера и налягането в главата бихте могли да откриете задръстване на канала за стопилка,недостатъчно захранване или незапълване(на шнека).Даже нестопилки можеше понякога да бъдат открити чрез аналогов уред за измерване на налягането в края на цилиндъра.При задръстване се наблюдава много бързо изменение на ампеража,но устойчиво налягане в главата.При задръстване в захранването се наблюдава пропорционална промяна и на двете величини(ампеража и налягането в главата),но със закъснение във времето за което задръстването премине през екструдера(т.е. докато порцията поет материал бъде преместена по дължината на  цилиндъра.При липса на запълване в помпената секция(на шнека)  се наблюдава ритмично пулсиране на потока на стопилката,но без изменение на ампеража.Пулсиране,свързано със скоростта въртене  на шнека, и  с помпата за стопилка,често може да се открие чрез наблюдение на ритъма на налягането на засмукване(на помпата)  и скоростта на въртене на шнека.Чрез описание във времето на движението на показателите на аналогавия измерителен уред,проблемите с нестабилността може понякога да се свържат с неща,засягащи работата на инсталацията,но които вече не присъстват в екструдера.

Само  чрез  наблюдения на аналоговите измерителни уреди(без др. средства) могат да се обследват  фактори като последователността и влиянието на зареждащите устройства,сушителни инталации,уплътняващи устройства,устройства за принудително захранване,захранващи устройства,промени при смилането и даже промени в околната среда на инсталацията.

Дигиталните измерителни уреди често се движат толкова бързо,че е трудно,а в някои случаи невъзможно,да се определи стойността в бъркотията от цифри.А и различните уреди имат различно време за показване на резултата,което затруднява сравняването на последователността на резултатите във времето.Аналоговите измерителни уреди се захранват от функцията,която измерват,така че те работят директно и в същата последователност във времето.

Разбираемо е защо производителите на машини залагат на цифровите измерителни уреди.Те са по-компактни,по-точни и по-пригодни за натрупване на данни и изглеждат доста по-усъвършенствувани.И, разбира се,производителите на екструдери не работят с тях.

Но дигиталните измерителни уреди всъщност намаляват възможностите  на оператора  или инженера да установи проблемите при работата на екструдера.Контролните уреди за всеки процес трябва да са конструирани за оптимално ползване при провеждане на процеса,а не за външен вид или свързване с дистанционно водене на процеса.Ако по други съображения въпросите с вторични данни(записани ивъзпроизведени по-късно) са важни,те могат да се дублират от резервни уреди.

Новите екструдери най-често имат цифрови измерителни уреди,освен ако сами не поискате други.Обърнете се към опитен в екструзията човек по въпроса  с какъв вид измерителни уреди би желал да работи.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!