Пластмасите отбелязват 3% ръст в производството

ноември 6, 2013, 08:57  

1

Най-новите статистически данни, отбелязват близо 3 % ръст на  пластмасовото производство през 2012 година. Това е в съответствие с последните данни , оповестени от PlasticsEurope . Общата продукция се е увеличила от 280 метрични тона в 2012 до 288 метрични тона  през 2013 година.

Въпреки това, данните показват, че производството на пластмаса в Европа се  е понижило с 3% през 2012 г., поради спад в търсенето  на опаковките в  строителния и автомобилния сектор. Търговската асоциация очаква 2013 да бъде година на консолидация и търсенето да се увеличава  постепенно от 2014 г. нататък .

Степента на рециклиране и възстановяване през 2012 г. възлиза на 26.3% , по-висока от 4,9% спрямо предходната година . Цената за оползотворяване на енергията през годината  се  е повишила с 3.3 %, при 35.6% . Общият процент на възстановяване се е подобрил с 4% през 2011 година. Средният общ процент на възстановяване за 2012 г. е 61.9% . Темповете на рециклирането и оползотворяването на енергия от страна на европейските страни има забележителна промяна. Коефициентите на оползотворяване на Обединеното кралство е под 30% .

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!