Пластмаса от въглероден диоксид

март 11, 2013, 18:10  

co21Освен промяна на химията на неорганичните съединения и суровини за производство на биогорива, CO2 има известен потенциал  и за пластмаси. През 2010 г. DOE инвестира  $ 18,4 милиона в  Novomer, Inc ., който е самостоятелен  разработчик  на химикали.

Инвестицията  изглежда се отплаща на Novomer и неговите партньори в производството на полипропилен карбонат (PPC) полиол с  използване на CO2 от промишлени отпадъчни потоци. Досега Novomer е произвел  седем тона краен продукт, съдържащ повече от 40% на емисиите на CO2 от теглото. Полиол  се произввжда чрез използване на отпадъчни CO2 от преработвателно предприятие, собственост на производител на специални химикали  Albemarle (ALB: NYSE) в Orangeburg, Южна Каролина . Albemarle се оказват  активните  фармацевтични съставки в завода Orangeburg.

Критичен елемент в този процес е собствення ензим на  Novomer , която позволява на CO2,  да  реагира с нефтохимически епоксиди, в резултат на термопластични полимери. PPC полиол ще замени конвенционалната петролна основа полиетер, полиестер или поликарбонатни полиоли. Според пазари и пазари за научни изследвания, глобалният пазар на полиоли се очаква да нарасне до 22,4 млрд. долара годишни продажби от 2017. Растежа се задвижва от бързо развиващите се пазари на полиуретанови пластмаси, особено в Азия, Източна Европа и Южна Америка.

Novomer вярват, че са  измисли икономически продукт. Novomer твърдят че, полиолите са по-силни и по-трайни. Съответно се очаква да имат по-висока якост на опън и капацитет на натоварване . Тъй като СО2 е отпадъчен продукт от производствения процес, по-ниски са  разходите в сравнение с конвенционалните петролни суровини.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!