Отпушени канали – ефективна канализация

октомври 15, 2016, 20:12  

Една от услугите на фирмите за почистване на септични ями е отпушване на каналите и почистване на канализационните тръби. Тази дейност позволява да се избавите от два най-често срещани проблема, които водят до намаляване на ефективния диаметър на тръбопровода понижаване производителността на канализационната мрежа:
- отпушване на каналите като се отстраняват образуваните твърди утайки и насъбраните отпадъци;
- почистване вътрешните повърхности на тръбите от отлаганията.

Може да се заяви промивка на битов тръбопровод, на дъждовните тръби, дренажните тръби на централизирана или автономна канализация от частни лица или организации.

Специализираните фирми за отпушване на канали имат аварийни групи и винаги са готови да се отзоват на вашето повикване. При сключен договор могат да поемат и периодичното обслужване на системата.

Почистването на канализационните тръби се извършва с помощта на каналопромиващи машини – хидравличен метод, който позволява да се работи с всякакъв вид тръби. Без ползването на химически средства се достига висока степен на почистване на канализационните тръби. В повечето случаи се постига практически първоначалната чистота на тръбите.

Оборудването, с което разполагат специализираните фирми позволява с една операция да се почисти тръбопровод с дължина до 50 метра при диаметър на тръбите от 100 до 1000 мм.

Тези фирми могат при необходимост да направят:
- изпомпване на утайки от кладенци, резервоари, складирани такива;
- изпомпване на фекални и стопанско-битови отпадъци от септични ями, помийни ями и други.

Събраните отпадъци се извозват за рецеклиране. Оформят се всички документи, необходими за счетоводната и екологична отчетност.

Цената на услугата отпушване на канали и почистване и промиване на канализационните тръби зависи от техния диаметър, дължината на участъка, степента на запушване и отдалечеността на обекта от фирмата, извършваща услугата.

Колкото е по-сложно отпушването на каналите и по-висока степента на замърсеност повърхността на тръбите, толкова повече вода ще бъде необходима. Ще бъде необходимо и по-продължително време за работа, което оскъпява услугата. При посещение в офиса на фирмата или по телефона вие имате възможност да се запознаете с тарифите, които се предлагат.

Почистването на канализационните тръби от специализирана фирма гарантира високо качество на изпълнената работа и ефективна работа на канализационната мрежа в бъдеще.

За редовните клиенти се предлагат отстъпки от цената на услугата.

Качествената работа на фирмите се дължи на доброто оборудване, с което разполагат, и високия професионализъм на работниците.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!