Нов склад за химикали

септември 18, 2013, 08:37  

bio

Склад за химикали ще изгражда “СЕТ” АД – Русе в ж. к. “Чародейка – Г – Север”. Едноетажната монолитна сграда ще бъде пристройка към производствен корпус на инсталацията за повърхностна обработка на пластмаси чрез електролитни или химически процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м3. В склада ще има 3 обособени помещения. Първото ще е с полезна площ 36.89 м2 за съхранение на киселини – концентрирана сярна киселина – 96 – 98 % и солна киселина – 35 – 37 %. Двата течни продукта ще са складирани в 2 самостоятелни зони, осигурени с по 2 контейнера. Техният общ обем ще е 3000 л. и каптажна вана с вместимост 1000 л. за поставяне на консумативен контейнер. Осигуряването при авариен разлив ще става с наклонен под към дренажна шахта с вместимост 1000 л.
Скаловото помещение ще е с полезна площ 39.79 м2. Там ще се съхраняват твърди химикали – 6000 кг. амониев хлорид, 1000 кг. амониев персулфат, 1000 кг. натриев персулфат и 1000 кг. меден сулфат. Те ще се доставят в плътни херметични опаковки.
Складово помещение с площ 26.25 м2 ще бъде за съвместими за съхранение химикали. Това са 300 кг. формалдехид. Другите добавки ще са с тегло 2000 кг. За аварийни разливи  ще има каптажни вани с обем от 50 л. и наклонен под към дренажна шахта с обем 125 л.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!