Нови рециклиращи системи

март 26, 2013, 07:54  

recStarlinger  &  Co  GmbH – Австрия  показаха наскоро две нови рециклиращи системи: recoSTAR PET 330 за  преработка на отпадък от употребени опаковки  и recoSTAR universal 165 за труден за смилане отпадък от пластмаси с голям обем.

Първата инсталация се състои от два 1-шнекови екструдера с диаметър на шнековете 165 мм.,монтирани паралелно на обща рама.Оборудването е така оразмерено,че са  необходими(достатъчни)  само един възел за предварително сушене,филтър и гранулатор за двата екструдера,което дава възможност за понижаване на цената на оборудването.Твърди се,че линията е с производителност от 18 хил.т. РЕТ,подходящ за производство на бутилки и с характеристики,подобни на тези на свежия РЕТ.

Първата такава инсталация беше доставена в началота на миналата година на  Comtinuum Recycling – Hemswell,Lincolnshire,Обединеното кралство – “джойнт венчър”  между Coca Cola Enterprises(ССЕ) и British Plastics Recicler ECO  Plastics.Инсталацията започна работа от май като произвежда рециклиран  РЕТ,който се използва в  опаковките на ССЕ във Великобритания.

Втората инсталация беше реконструирана да обработва всички видове трудно преработваеми материали като чист домашен отпадък,измит и изсушен отпадък от употребявани опаковки,филми с ниско насипно тегло и трудни за смилане лети изделия.Съоръжението предлага гъвкава модулна конструкция,удобства за обслужващия персонал и поддръжката,ефективна подготовка на материала,контрол на захранването с оглед непрекъснатост и устойчивост на процеса и устойчиво високо качество на гранулите.Производителността е до 9 хил.т./год.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!