Нова концепция за почистване на океана

април 10, 2013, 12:12  

pic_materials_684_66JtLiKN0Gvp6Пластмасата е едновременно бич и необходимост в модерния свят. Тя позволява напредъка в почти всяка сфера на изследване, движейки нашата цивилизация напред, но в същото време е и ключов елемент в огромното количество отпадъци, което покрива земята и замърсява почвата и водата.
Някои от най-забележителните места, където замърсяването с пластмаса е осезаемо са гигантските острови от боклук, плаващи в океана. Вече знаем, че пластмасовите отпадъци са отговорни за добавяне на тонове вредни химикали в океана и измирането на стотици хиляди водни животни годишно. Въпреки това, не е достатъчно само да намалим употребата на пластмаса. Промяна на начина, по който мислим за пластмасата със сигурност ще помогне на бъдещите поколения, но ние все още се нуждаем от начини за почистване на боклука в океана и правилното му унищожение.

Над това предизвикателство се концентрира и проекта на 19-годишният Боян Слат, ученик по аерокосмическо инженерство в Техническия университет на Делфт. Неговата концепция за почистване на океана предлага специални устройства, плуващи на повърхността на океана със закотвени платформи, които могат да събират и разделят пластмасовите отпадъци за отстраняване и рециклиране.

Устройствата на повърхността използват теченията на океана, за да събират и насочват боклука към препаботващите платформи. Тъй като не се използват мрежи проектът не е опасен за морските обитатели. Според Слат, системата може да изчисти около 7,250,000 тона пластмасови отпадъци за 5 години. Това е около една трета от пластмасата в океана.

Разбира се, за да бъде проекта най-ефективен, трябва да продължим и програмите за предотвратяване на бъдещо замърсяване.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!