Нова инсталация за отпадъци и в Казанлък

март 28, 2014, 19:52  

sepСепарираща инсталация за отпадъци бе представена официално в Казанлък. Монтирана е в базата на бившия „Стройрайон” до кв. „Христо Ботев”.
Там се събира боклукът на града. Той преминава през специална проточна лента, която отделя различни по вид пластмаси и други подлежащи на рециклиране отпадъци. Оказва се че те са не повече от 18-20% от целия боклук, сподели Петър Цветанов, управител на фирмата, която спечели конкурса за изграждане на инсталацията.  Капацитетът й е 100 тона дневно, което е съобразено с количеството боклук, което се събира от общината. Към момента там се преработват между 40 и 50 тона дневно.
Основната идея на инсталацията е да се намали масата на битовите отпадъци на Казанлък при въвеждането в експлоатация на регионалното депо край Ракитница. Тогава, според европейските изисквания, всяка община ще заплаща за депониране на тон отпадък.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!