Най-високотехнологичното рециклиращо предприятие в света

март 29, 2013, 10:31  

Превръщане на боклука в добър продукт

plast

Експертите смятат,че  това е най-високотехнологичното рециклиращо предприятие в света. Schwarzataler Kunststoff(SK)-Германия приема замърсени бутилки и филм, вече използвани от консуматорите,и ги рециклира в смеси,подходящи за части за автомобилната промишленост и др.приложения чрез един напълно автоматизиран процес.

SK  е предприятие,скрито дълбоко в приказната провинция на Еisfeld,Германия и е едно от най-големите в света предприятия за рециклиране на употребявани пластмаси.Ежедневно тя произвежда 120т.полиетиленов филм, 22т. РЕТ-бутилки и др.22т.бутилки от РЕНDЕдно по-старо предприятие в близкия Katzhuette смесва отпадък от използвани пластмаси.

SK е може би най-интегрираното предприятие  за рециклиране  в света,изградено да преработва едновременно гъвкави и твърди пластмаси.Съществуват по-големи технически напреднали предприятия,но  само за гъвкави,или  само за твърди пластмаси,но не и едновременно за двете.Още повече,крайния продукт от това предприятие включва гранулирани  полиетиленови смеси  в тъмносиво и черно,които съдържат гъвкав и твърд полиетилен в различни съотношения.

SK започва с балирани непочистени бутилки и филм и ги довежда до смеси,подходящи за авточасти и др.продукти,вкл.чисти РЕТ-люспи/мленки от бутилки/,прозрачни или оцветени,чисти мленки от PEHD,гранулиран PEHD и гранулирана смес от линеен полиетилен и полиетилен ниска плътност.

SK доставя рециклирани полиетиленови смеси за леене под налягане на автомобилни части.Нпр.някои смеси са с включен РР за директно смесване с дълговлакнест пълнител и леене под налягане на черни авточасти за Фолксваген и Ауди.Компанията за филми,наречена SK Folie e построила предприятие непосредствено до SK,за да преработва неговия рециклиран гранулат PELD.Други пазари са мебелната индустрия и производството на тръби.

Раждането на лидера

Плана за технологията и бизнеса на SK са дело на неговия починал основател Manfred Leibold,който е работил в областта на индустриалните отпадъци от години и бил известен със способността си да прави нещо от нищо.През 1991г. той купува една стара фабрика за опаковка на плодове в Katzhuette в бившата Източна Германия,запазвайки заварения персонал,въпреки че това са били селскостпански работници,без опит в преработката на пластмаси.Той пренасочва както предприятието,така и работниците към рециклиране и смесване на индустриални пластмасови отпадъци.Leibold имал намерение да разшири производството в Katzhuette,но разположението му между планините и реката не давало достатъчно пространство за разширяване.Така през 1997г. той изградил ново предприятие в Eisfeld за сортиране,смилане измиване и смесване на големи обеми употребявани пластмаси с площ около 40дка.Четири години по-късно,след честването на 10-тата годишнина на компанията,Leibold починал от сърдечен удар.

Helmar  Scheuring ,бизнесмен,купува компанията и продължава да я разширява и да инвестира в техника.Последната година производството е удвоено в резултат на подобрена ефективност,казва асистента Sasha Beker.

Подобренията започват от офисите и ефективността на ръководството до по-добро поддържане на машините и по-бързо движение на конвеерните ленти. Те се движат с около 2,8м./сек.Двете предприятия в Katzhuette и Eisfeld,съответно с 60 и 150 заети работят непрекъснато,като спират само на Коледа и Великден.

Предприятието в Eisfeld e едно от 75-те рециклиращи пластмаси,които получават пластмасови опаковки от програмата German Green Dot,управлявана от Duales Sistem Deutschland.Heinz Schnettler,технически мениджър в DSD в Кьолн казва,че предприятието в Eisfeld e технологично най-усъвършенствуваното предприятие в бранша.25-тонни автомобили пристигат в предприятието по график,разтоварвайки на всеки половин до един час.Пресортираните фолии или бутилки се приемат на бали или в големи чували.И двата вида отпадък идват преди всичко от материала на DSD “жълти торби”.DSD събира около 600хил.т./год. смесени пластмасови опаковки,включително твърди бутилки,стреч-фолио,хранителни опаковки,чували,кутии от кисело мляко и маргарин,разпенен полистирол,подноси за самообслужване и др.опаковки.

След това бутилките се сортират отново като 20-25% тегловни  се отстраняват като отпадък.Тази фракция включва всичко-от камък и метал до бутилки от ПВХ,полистирол и хартия.Всичко,което може ,се рециклира,казват от предприятието.Алуминия и другите метали се предават на местните търговци на метални отпадъци.Другите полимери-ПВХ,ПС и ПП се предават на други предприятия за рециклиране.

Всяко отделение на предприятието се чисти веднъж на денонощие в определен час.Оборудването се измива и обдухва,подовете се измиват и изстъргват.Всяка сутрин в 11ч. сортировъчното отделение спира работа за около 1 час и се почиства основно.Пода на мястото за разтоварване се изстъргва.За разлика от повечето предприятия,рециклиращи употребявани пластмаси,това не мирише.

Девет степени на разделяне

Автоматичната сепарация на SK е подобна по концепция на моделното предприятие  на DSD в Хановер,където смесените пластмасови опаковки се сепарират автоматично в 7 фракции полимери.Предприятието в Хановер използва оборудване за механично сепариране на мленки върху движещи се конвеирни ленти с възли за автоматично разпознаване на полимерите.Предприятието SK,което сортира само бутилки,е направило тази схема значително по-компактна.

Постъпващите бали сортирани бутилки се разопаковат и отиват първо в голямо вибриращо решето/триор/,или във въртящ се перфориран метален цилиндър с диаметър 2,5 и дължина 10м.,който сортира бутилките по размери от 50 до 200мм.

По-нататъшното сепариране се извършва автоматично чрез устройства за идентификация по вид и цвят на пластмасата/устройствата са от TiTech Visionsort-Oslo-Норвегия.Първите четири от общо осем устройства за сепариране на бутилките в SK  използват устройство TiTech Polysort A 2000 за разпознаване на смоли чрез близка инфрачервена спектроскопия.Първото устройство отстранява бутилките от HDPE от всички останали,второто-бутилките от PVC,третото-от PET и четвъртото-от PP.

Петото,шестото и седмото устройство разделят безцветните от оцветените РЕТ-бутилки с помощта на система,базирана на камера TiTech Color S0rt R 1400.Осмото устройство изнася всичко,което не е идентифицирано от предходните-преди всичко полистирол,разпенен полистирол и хартия.

След всяко сортиращо устройство отделения материал се издухва с редица от въздушни дюзи в контейнер сразмери приблизително като автомобилна цистерна.Когато контейнера е пълен,задната стена се отваря и разположен отдолу конвеер придвижва материала на друга лента,движеща се перпендикулярно зад всички осем контейнера и водеща до устройство за балиране.В едно исъщо време е отворен само един контейнер.Отделените РЕТ-бутилки се перфорират и смачкват,преди да бъдат балирани.

Балираните бутилки след това се претеглят,поставя им се бар-код и се складират до постъпване за следваща обработка.Има две паралелни еднакви рициклиращи линии-една за РЕТ и една за HDPE.В началото на всяка от тях има мелница,доктавена от STF Machine Anlagenbau GmbH.Смлените бутилки след това отиват във флотираща вана за разделяне по плътност и измиване,също доставена от STF.Чистите РЕТ-мленки се сушат и се изпращат за съхранение в силоз.

Бутилките от HDPE преминават през същата последователност от операции-смилане,сепариране по плътност,измиване и сушене.Чистите мленки се събират в силози,като някои сао за вътрешна употреба,а други се продават.

Почисване на сух и влажен филм/фолио/

Цеха за рециклиране на фолио преработва много по-голям обем и е организиран и излишни/в повече/мощности,така че да може да продължи да работи и в случаи на авария.Започва се със подаване до три бали наведнъж в  три  големи мелници посредством вилични повдигачи .Мелниците са доставени от Vecoplan Machinenfabrik G mbH.Мелничното отделение е изолирано със стени с оглед предпазване на останалата част от шума.

Следват сепариране по плътност във водни вани,сушене,механично отстраняване на залепнали частици и етикети,уплътняване,смесване/според случая/,гранулиране и опаковане.

SK е повлияло на съотношението на оползотворените чрез механично рециклиране и чрез изгаряне пластмаси в Германия,като оползотворените по двата метода пластмаси са се изравнили по количество.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!