Международни цени на пластмаси

март 11, 2013, 17:37  

Пластмаси
Международни цени
11.03.2013. $/ton лева / долар лева/ тон
ABS 2491,22 1,50518 3749,73
Acrylic 2866 1,50518 4313,85
GIPS 2755,77 1,50518 4147,93
GPPS 147,38 1,50518 221,83
HDPE 131,71 1,50518 198,25
LDPE 129,4 1,50518 194,77
LLDPE 119,9 1,50518 180,47
PET 2314,85 1,50518 3484,27
PP 2866 1,50518 4313,85
PVC 121,52 1,50518 182,91

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!