Кюлче злато – защита от инфлация

октомври 14, 2017, 07:29  

Инвестицията в злато все повече нараства. Счита се, че това е най-надеждния вариант за запазване на парите в условията на икономическа криза.

За това като вложение много бизнесмени избират кюлче злато.

То има своите особености на изработка, както и другите скъпоценни метали, а така също и правила за купуване и продаване.

Това налага преди започване на търговия със златни изделия да се запознаете с всички особености, което ще ви помогне да имате печалба след години.

И други скъпоценни метали се пускат за продажба под формата на кюлче. Кюлчето е форма за запазване на скъпоценния метал за бъдещо ползване.

Всички скъпоценни метали в чист вид са меки за това формата на тяхното съхраняване трябва да е съвсем опростена, за да се избегнат наранявания и дефекти.

Не трябва да се хваща кюлчето злато без опаковка, защото по него може да останат отпечатъци.

Всяко кюлче трябва да е придружено с документ, който да доказва неговата автентичност и произход на златото.

Продавачът, предложил изделието без съответния документ, подлежи на законодателна отговорност.

Целият процес на направа на кюлчетата подлежи на контрол. За това съмнение в качеството на кюлче злато не трябва да има.

Различна е и технологията за получаване на кюлчетата. Два начина са разпространени – щамповани и леене.

Щамповането е по-скъп метод и обикновено се използва за направа на кюлчета с тегло до 0,5 кг.

Леенето е евтина технология и по този начин кюлчетата могат да достигнат големи размери.

При покупка от банка, онлайн магазин или друг дилър, е необходимо да има приемно-предавателен протокол, сертификат за изделието и касови документи.

Всички тези документи трябва да се съхраняват от купувача до продажбата на изделието, защото без тях ще бъде трудно да се реализира тази операция.

Освен това трябва да се направи всеки сам за себе си преценка какво е по-изгодно да се купи – кюлче злато или монети.

Да се съхранява голямо кюлче от злато в дома или на други незащитени места е доста опасно.

Кюлче злато е добър подарък за човек, който има всичко.

Златото не е бърз източник на печалба, но в голяма степен може да защити инвеститора от инфлация.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!