Къртене на бетон – как да се направи

ноември 23, 2017, 08:48  

Когато предстои къртене на бетон повечето хора смятат, че става дума за много сложна работа. Обикновено, а и като че ли най-разумно е да се наемат специализирани за това фирми, които се занимават с къртене на бетон. Те разполагат със специални машини, наречени къртачи, както и с други инструменти, но главо с обучен и опитен екип, който да извърши тази дейност.

Най-добре е от фирмата, на която ще се спре човек, да изпратят някого за оглед на обекта с цел изолирането на кабели, на тръбопроводи, за да бъдат предотвратени евентуални нежелани аварии при разрушаване на бетона. Също така при огледа се извършва и договарянето на цената за тази дейност. Дадената фирма изготвя оферта, и ако и двете страни са съгласи ремонтът започва.

Обикновено, фирмите които се занимават с къртене, включват в услугите си и ефикасно чистене след това, както и бързо извозване на отпадъчния материал до специално определено място, така че да не се пречи на останалите съседи.

Въпреки това, има и хора, които предпочитат сами да си свършат работата с къртенето на бетона. Те обикновено използват машина, наречена къртач или перфоратор, но от опит е известно, че това е по-трудна работа, особено когато се извършва от сам човек.

Къртене на бетон се налага при събаряне на фундамент. Тогава няма как да се направи с ръчен труд, което налага ползване на специална техника и оборудване. За тази цел приложение намират и различни химични съединения под формата на прах. В случая се използва тяхното свойство при контакт с водата да се разширяват, а това води до разрушаване на бетона.

За прилагането на този прах се правят отвори в бетонната плоча, в които се налива водната смес от препарата. За да се разруши бетона, трябва да се изчака денонощие. Така за къртене на бетон не са необходими никакви чукове и друго оборудване. Бетонът просто ще се раздели на части под действието на разширяващата се смес. Добър начин, ефективен, но се налагат разходи, свързани с покупка на химическия прах.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!