Калибратор за пластмасови профили засмуква вода

април 5, 2013, 09:11  

Калибратор за пластмасови профили засмуква вода, а не въздух

kal

Нов вид калибратор за пластмасови профили и  намалява както цената така и производствените разходи в сравнение с типичния ваккумен калибратор.Вместо обикновения блок от стомана с разпробити канали  за охлаждаща вода и вакуум  Technoplast  Cunststofftechnik  GmbH – Австрия  използва стоманена плоча с микроотвори от 3 до 5 мм.  потопен във вода при налягане по-ниско от атмосферното,като вакуума се осигурява  от   смукателна  помпа.По този начин охлаждащата вода в калибратора се изтласква покрай профила и през микроотворите,задържайки профила срещу калибратора,подобно  на обикновения калибратор.Енергията,изразходвана за водна смукателна помпа  е само 2,2 кв. срещу 4,5 до 5,5 кв. за вакуум-помпа за обикновения калибратор. Офиса на  Technoplast  в САЩ  e  продал  10 бр. от този вид  калибратори  в  Европа.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!