Как да се изберат складове под наем

юли 13, 2017, 19:16  

Основният критерии при избор на складове под наем са условията за съхраняване на стоките и продукцията. Всеки собственик се стреми да осигури:

- надеждна защита на материалните ресурси от външното въздействие и неупълномощени лица, а така също и да не се нанесат вреди от неправилното подреждане и съхраняване на стоките от страна на сътрудници и клиенти;

- складът да се намира наблизо до главен път, магистрала, железопътен транспорт,воден или въздушен;

- безопасни условия на труд за персонала на склада.

При търсене на складове под наем е необходимо да се определят техническите изисквания към помещенията като се изхожда от следните фактори:

- количеството стоки, които едновременно ще се съхраняват в помещението, а така също и неговите размери;
- вида на стоките;
- необходимост от специални условия за съхраняване;
- нужда от спазване на специални изисквания при транспортиране;
- лесно и удобно товарене и разтоварване на стоките, наличие на специализирано оборудване за товаро-разтоварна дейност (или е възможна доставка в склада на такова);
- удобно разположени на склада за доставчици и клиенти;
- вида на транспорта, превозващ стоките.

Да се осигурят комфортни условия за работа на персонала на складовете под наем. За безопасна работа е много важно доброто осветление в помещението, отоплението и вентилацията.

Да се обърне внимание на нивото на пожарна безопасност.

Освен това да се осигурят за персонала помощни помещения – съблекалня, тоалетна, баня.

Удобното разположение на склада, възможност без проблем да се стигне до него с личен или обществен превоз – още един важен момент. Цената за такова помещение ще бъде висока и вие ще има добра печалба за собственика;

При оглед на складовете под наем обърнете внимание какво е състоянието на пода, стените, каква е височината на тавана.

Необходимо е пода и стените да са достатъчно устойчиви на натоварване.

Височината на тавана да е достатъчна да осигури съхраняването на стоки и товари с големи габарити или да има възможност за използване на високи стелажи.

Покритието на пода не трябва да има пукнатини, видим наклон, както и неравности.

Нормална работа на товаро-разтоварната техника се осигурява само при колебания с разлика 2 мм на 2 метра.

Предлаганите складове под наем са на необходимото ниво и вие чрез интернет имате възможност да изберете най-подходящите за вашата продукция и стоки.

  • No Related Post

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!