Какво правят в Англия…

февруари 27, 2013, 13:28  

plastpic22ЛОНДОН – MBA” Полимери” АД призова правителството на Обединеното кралство, да се намали данъка върху добавената стойност върху рециклиранатa пластмаса, за да стимулира потребителското търсене и насърчаване на инвестициите в рециклиранеto на пластмасoвата индустрия.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!